Informační systém MU
BUDÍKOVÁ, Petra, Michal BATKO a Pavel ZEZULA. Query Language for Complex Similarity Queries. In Tadeusz Morzy, Theo Härder, Robert Wrembel. Advances in Databases and Information Systems, LNCS 7503. Berlin: Springer-Verlag, 2012. s. 85-98, 14 s. ISBN 978-3-642-33073-5. doi:10.1007/978-3-642-33074-2_7.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Query Language for Complex Similarity Queries
Autoři BUDÍKOVÁ, Petra (203 Česká republika, garant, domácí), Michal BATKO (203 Česká republika, domácí) a Pavel ZEZULA (203 Česká republika, domácí).
Vydání Berlin, Advances in Databases and Information Systems, LNCS 7503, od s. 85-98, 14 s. 2012.
Nakladatel Springer-Verlag
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor Computer sciences, information science, bioinformatics
Stát vydavatele Polsko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Impakt faktor Impact factor: 0.402 v roce 2005
Kód RIV RIV/00216224:14330/12:00057802
Organizační jednotka Fakulta informatiky
ISBN 978-3-642-33073-5
ISSN 0302-9743
Doi http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-33074-2_7
Klíčová slova anglicky query language; SQL; similarity search
Štítky best1, DISA
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: RNDr. Pavel Šmerk, Ph.D., učo 3880. Změněno: 23. 4. 2013 13:23.
Anotace
For complex data types such as multimedia, traditional data management methods are no longer suitable. Instead of attribute matching approaches, access methods based on object similarity are becoming popular in many applications. Nowadays, efficient methods for similarity search are already available, but using them to build an actual search system still requires specialists that tune the methods and build the system. In this paper, we propose a novel query language that generalizes existing solutions and allows to formulate content-based queries in a flexible way, supporting various advanced query operations such as similarity joins, reverse nearest neighbor queries, or distinct kNN queries, as well as multi-object and multi-modal queries. The language is primarily designed to be used with the MESSIF – a framework for content-based searching – but can be employed by other retrieval systems as well.
Anotace česky
Tradiční metody pro správu atributových dat nejsou vhodné pro složité datové typy, jakými jsou například multimédia. Taková data jsou stále častěji organizována a prohledávána pomocí vnitřní podobnosti obsahu. V minulých letech byly intenzivně zkoumány metody umožňující efektivně indexovat a prohledávat data na základě podobnosti, a v současnosti již existují fungující systémy využívající tohoto principu. Jejich použití však vyžaduje pokročilé znalosti. Existují i první nástroje, které mají poskytnout intuitivní rozhraní k takovým systémům, ale jejich použití je omezeno jen na jednoduché podobnostní dotazy. V této práci navrhujeme nový dotazovací jazyk, který umožňuje formulovat podobnostní dotazy rozšiřitelným způsobem a bere v úvahu funkcionalitu nabízenou konkrétním vyhledavačem, nad kterým je provozován. Jazyk je postaven nad obecným datovým modelem a abstraktní množinou operací, což umožňuje formulovat nejrůznější pokročilé podobnostní dotazy. Jazyk byl primárně navržen pro použití s frameworkem MESSIF, ale může být využit i jinými vyhledávacími systémy.
Návaznosti
GAP103/10/0886, projekt VaVNázev: Vizuální vyhledávání obrázků na Webu (Akronym: VisualWeb)
Investor: Grantová agentura ČR, Standardní projekty
GD102/09/H042, projekt VaVNázev: Matematické a inženýrské metody pro vývoj spolehlivých a bezpečných paralelních a distribuovaných počítačových systémů
Investor: Grantová agentura ČR, Doktorské granty
Zobrazeno: 16. 10. 2018 14:35