NEJEDLÁ, Lenka a Jitka KOPŘIVOVÁ. Vliv intervenčního programu Senior-fitness na rovnovážné schopnosti u starších osob: Předběžné výsledky. In PhDr. Hana Štěpánková. KOPŘIVOVÁ, Jitka. Stárnutí 2012. 1. vyd. Praha: Psychiatrické centrum Praha, 181 03 Praha 8 – Bohnice, 2012. s. 159-161, 3 s.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Vliv intervenčního programu Senior-fitness na rovnovážné schopnosti u starších osob: Předběžné výsledky
Název anglicky EFFECT OF A SENIOR-FITNESS PROGRAM ON BALANCE ABILITY IN OLDER PERSONS: PRELIMINARY DATA
Autoři NEJEDLÁ, Lenka a Jitka KOPŘIVOVÁ.
Vydání 1. vyd. Praha, Stárnutí 2012, od s. 159-161, 3 s. 2012.
Nakladatel Psychiatrické centrum Praha, 181 03 Praha 8 – Bohnice
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor Sport a aktivity volného času
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání elektronická verze "online"
Organizační jednotka Fakulta sportovních studií
Klíčová slova česky Senior-fitness; tanec; senioři; rovnovážné; schopnosti
Klíčová slova anglicky Senior-fitness; dance; elderly; balance
Štítky nemá ISBN
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Eva Špillingová, učo 110713. Změněno: 8. 4. 2015 15:23.
Anotace
Příspěvek se zabývá vlivem intervenčního programu Senior-fitness s hudbou a tancem na rovnovážné schopnosti u starších osob. Výzkumu se účastnilo 10 osob starších šedesáti let (n=10, věk: 64,4). Délka intervenčního programu byla 14 týdnů a jeho náplní byl převážně tanec s prvky rytmické a základní gymnastiky. Lekce probíhaly dvakrát týdně a trvaly vždy 90 minut. Statickou rovnováhu jsme měřili pomocí stabilometrické plošiny FITRO Sway Check (30s stoj na obou chodidlech, ruce v bok, otevřené oči, 30s stoj na obou chodidlech, zavřené oči, 20s stoj na pravé, levá v koleni 90 stupňů, kolena u sebe, ruce v bok, 20s stoj na levé, pravá v koleni 90 stupňů, kolena u sebe, ruce v bok). Dynamická rovnováha byla měřena pomocí testu na kladině (7 kroků měrných, obrat, 7 kroků měrných, obrat, 6 kroků, paže volně). Oba testy byly prováděny před zahájením a po ukončení intervenčního programu. Intervenční program proběhl celkem ve třech opakování. Po absolvování intervenčního programu se u většiny probandů znatelně zlepšila statická i dynamická rovnováha. U probandů, u kterých ke znatelnějšímu pokroku nedošlo, předpokládáme, že příčinou byl jejich zhoršený zdravotní stav a nižší účast na lekcích. Pro získání přesnějších údajů je nutné studii zopakovat na větším vzorku probandů.
Anotace anglicky
This study was aimed at determining the effects of senior-fitness Program on balance of older persons. Ten elderly people (n= 10, age: 63,3) were included in this study. They took supervised Senior-fitness classes for 14 weeks (90 minutes/lesson, 2 times per week). Static balance was assessed pre- and postintervention by using FITRO Sway Check. For dynamic balance was used beam test. A significant progress in balance in the majority of cases was noted. The study needs to be repeat with a greater sample size to determine the effectiveness of Senior-fitness on balance.
Návaznosti
CZ.1.07/2.4.00/17.0035, interní kód MUNázev: Rozšiřování výzkumných a pedagogických kompetencí prostřednictvím spolupráce v kinantropologickém výzkumu (Akronym: Spolupráce v kinantropologii)
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (VK), 2.4 Partnerství a sítě
VytisknoutZobrazeno: 3. 12. 2020 22:09