JIREČEK, Miroslav. K výuce dějepisu na školách obecných a měšťanských (později hlavních) v Protektorátu Čechy a Morava z hlediska vývoje kurikulárních dokumentů. Sborník prací PdF MU, řada společenských věd. Brno: Masarykova univerzita, 2012, roč. 26/2012, č. 1, s. 123-138. ISSN 1211-6068.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název K výuce dějepisu na školách obecných a měšťanských (později hlavních) v Protektorátu Čechy a Morava z hlediska vývoje kurikulárních dokumentů
Název česky K výuce dějepisu na školách obecných a měšťanských (později hlavních) v Protektorátu Čechy a Morava z hlediska vývoje kurikulárních dokumentů
Název anglicky The History Teaching at Primary Schools in the Protectorate of Bohemia and Moravia in Terms of Development Curricula
Autoři JIREČEK, Miroslav (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Sborník prací PdF MU, řada společenských věd, Brno, Masarykova univerzita, 2012, 1211-6068.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14410/12:00061907
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Klíčová slova česky dějepis; kurikulum; Protektorát Čechy a Morava
Klíčová slova anglicky history; curriculum; Protectorate of Bohemia and Moravia
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: Mgr. Miroslav Jireček, Ph.D., učo 135695. Změněno: 4. 4. 2013 16:48.
Anotace
Výzkumný příspěvek podává stručný chronologický průřez výuky dějepisu na školách odpovídajících dnešní základní škole v Protektorátu Čechy a Morava na základě analýzy základních kurikulárních dokumentů vydávaných na státní úrovni. Pozornost je věnována zejména popisu postavení (např. časové dotace), cílů a obsahu sledovaného vyučovacího předmětu. Příspěvek vychází zejména z dokumentů publikovaných ve Věstníku Ministerstva školství a národní osvěty, později Věstníku ministerstva školství, kde byly publikovány zákonné normy z oblasti školství. Krátce je nastíněn školský systém Protektorátu Čechy a Morava, popsány jsou sledované typy škol a změny, kterými tyto školy prošly, nabídnut je krátký pohled do školského zákonodárství sledovaného období.
Anotace anglicky
The research contribution gives a brief chronological survey of history teaching at schools equivalent to the second stage of today’s primary schools in the Protectorate of Bohemia and Moravia in terms of changes, which the basic curriculum documents issued at the state level passed at that time. Attention is paid to the description of the position (i.e. the time allocation), objectives and content of history as a subject. The contribution comes mainly from the documents published in the relevant volumes of the Bulletin of the Ministry of Education and, later Bulletins of the Ministry of Education, where the legal standards of education were published. There is briefly outlined the educational system of the Protectorate of Bohemia and Moravia, there are described the monitored of primary schools and the changes that these schools passed, there is also offered a insight into the educational legislation of the Protectorate of Bohemia and Moravia.
VytisknoutZobrazeno: 9. 12. 2022 03:19