ŠVEC, Vlastimil. Tacitní znalosti jako most mezi teorií a praxí v pedagogické přípravě budoucích učitelů. Pedagogická orientace. Brno: Česká pedagogická společnost , o.s., 2012, roč. 22/2012, č. 3, s. 387-403. ISSN 1211-4669.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Tacitní znalosti jako most mezi teorií a praxí v pedagogické přípravě budoucích učitelů
Název česky Tacitní znalosti jako most mezi teorií a praxí v pedagogické přípravě budoucích učitelů
Název anglicky Tacit knowledge as a bridge between theory and practice in the domain-general aspect of teacher education
Autoři ŠVEC, Vlastimil (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Pedagogická orientace, Brno, Česká pedagogická společnost , o.s. 2012, 1211-4669.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14410/12:00061910
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Klíčová slova česky teorie a praxe tacitní znalosti sebereflexe sdílení tacitních znalostí pedagogická praxe
Klíčová slova anglicky theory and practice tacit knowledge self-reflection sharing tacit knowledge teacher education
Změnil Změnil: prof. PhDr. Vlastimil Švec, CSc., učo 190. Změněno: 22. 11. 2012 14:50.
Anotace
Studie si všímá tacitních znalostí v pedagogické přípravě budoucích učitelů. Tyto znalosti chápe jako – metaforicky řečeno – most mezi teorií a praxí. Charakterizuje pojem tacitní znalosti, který u nás není dosud v pedagogické literatuře příliš frekventován. Tacitní znalosti jsou osobní, individuální znalosti, které vznikají na základě zkušeností subjektu a vyznačují se těmito rysy: jsou procedurální, ale obtížně navenek vyjádřitelné, jsou relevantní pro dosahování cílů, které subjekt považuje za důležité, subjekt jich dosahuje jen s malou pomocí druhých nebo zcela bez této pomoci, jsou vázány na kontext. V pedagogické přípravě jich student učitelství dosahuje řešením praktických situací. Rozvoj a tedy i zdokonalování tacitních znalostí studentů předpokládá, že jsou tyto znalosti zexplicitněny. Nástrojem zexplicitnění je sebereflexe, avšak ta sama o sobě nestačí k tomu, aby si student uvědomil, jak jeho činnost vypadá a jak ji lze zlepšit. K tomuto cíli lze dospět sdílením zkušeností a tacitních znalostí studentů s kolegy a vzdělavatelem učitelů (cvičným učitelem na škole, oborovým didaktikem apod.).
Anotace anglicky
The paper deals with tacit knowledge in the pedagogical component of teacher education. Tacit knowledge is seen – metaphorically – as a bridge between theory and practice. In the paper, the concept of tacit knowledge is characterised; it is a concept that has not been much discussed in Czech literature on education. Tacit knowledge is seen as personal and individual; it is developed through the subject’s experience and has the following characteristics: it is procedural in nature and can be difficult to express, it is relevant for achieving aims that are considered important, it is developed with just little help of others or without such help whatsoever, it is bound to a specific context. In teacher education, a student teacher develops tacit knowledge through dealing with practical situations. In order for tacit knowledge to develop and improve in students, it must first be made explicit. One of the tools that help make tacit knowledge explicit is self-reflection, which however by itself is not enough for the student to realise what his or her behaviour is and how it can be improved. Such aim can be achieved through sharing experience and tacit knowledge between students and teacher educators (mentors, field didacticians, etc).
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
svec_orientace_01_jpg.mht  Švec, V. 4. 3. 2013

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1073452/svec_orientace_01_jpg.mht
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/publication/1073452/svec_orientace_01_jpg.mht
Adresa do Správce
https://is.muni.cz/auth/publication/1073452/svec_orientace_01_jpg.mht?info
Ze světa do Správce
https://is.muni.cz/publication/1073452/svec_orientace_01_jpg.mht?info
Vloženo
Po 4. 3. 2013 18:30, prof. PhDr. Vlastimil Švec, CSc.

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba prof. PhDr. Vlastimil Švec, CSc., učo 190
Atributy
 

svec_orientace_01_jpg.mht

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1073452/svec_orientace_01_jpg.mht
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1073452/svec_orientace_01_jpg.mht
Typ souboru
message/rfc822 (message/rfc822)
Velikost
122,6 KB
Hash md5
d70884ba54788586b4b8e6e2435aa6be
Vloženo
Po 4. 3. 2013 18:30
svec_orientace_02_jpg.mht  Švec, V. 4. 3. 2013

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1073452/svec_orientace_02_jpg.mht
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/publication/1073452/svec_orientace_02_jpg.mht
Adresa do Správce
https://is.muni.cz/auth/publication/1073452/svec_orientace_02_jpg.mht?info
Ze světa do Správce
https://is.muni.cz/publication/1073452/svec_orientace_02_jpg.mht?info
Vloženo
Po 4. 3. 2013 18:30, prof. PhDr. Vlastimil Švec, CSc.

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba prof. PhDr. Vlastimil Švec, CSc., učo 190
Atributy
 

svec_orientace_02_jpg.mht

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1073452/svec_orientace_02_jpg.mht
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1073452/svec_orientace_02_jpg.mht
Typ souboru
message/rfc822 (message/rfc822)
Velikost
257,1 KB
Hash md5
a4450636c71275ddb6e2666070a0664e
Vloženo
Po 4. 3. 2013 18:30
svec_orientace_03_jpg.mht  Švec, V. 4. 3. 2013

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1073452/svec_orientace_03_jpg.mht
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/publication/1073452/svec_orientace_03_jpg.mht
Adresa do Správce
https://is.muni.cz/auth/publication/1073452/svec_orientace_03_jpg.mht?info
Ze světa do Správce
https://is.muni.cz/publication/1073452/svec_orientace_03_jpg.mht?info
Vloženo
Po 4. 3. 2013 18:30, prof. PhDr. Vlastimil Švec, CSc.

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba prof. PhDr. Vlastimil Švec, CSc., učo 190
Atributy
 

svec_orientace_03_jpg.mht

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1073452/svec_orientace_03_jpg.mht
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1073452/svec_orientace_03_jpg.mht
Typ souboru
message/rfc822 (message/rfc822)
Velikost
133,6 KB
Hash md5
5946881ca394bea088a885b655ce3c82
Vloženo
Po 4. 3. 2013 18:30
svec_orientace_04_jpg.mht  Švec, V. 4. 3. 2013

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1073452/svec_orientace_04_jpg.mht
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/publication/1073452/svec_orientace_04_jpg.mht
Adresa do Správce
https://is.muni.cz/auth/publication/1073452/svec_orientace_04_jpg.mht?info
Ze světa do Správce
https://is.muni.cz/publication/1073452/svec_orientace_04_jpg.mht?info
Vloženo
Po 4. 3. 2013 18:30, prof. PhDr. Vlastimil Švec, CSc.

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba prof. PhDr. Vlastimil Švec, CSc., učo 190
Atributy
 

svec_orientace_04_jpg.mht

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1073452/svec_orientace_04_jpg.mht
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1073452/svec_orientace_04_jpg.mht
Typ souboru
message/rfc822 (message/rfc822)
Velikost
92,7 KB
Hash md5
5b09070bbbd063a392c77111f5e2ddd1
Vloženo
Po 4. 3. 2013 18:30
Tacitni_TaP_vzdel.ucitelu.docx  Švec, V. 14. 11. 2012

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1073452/Tacitni_TaP_vzdel.ucitelu.docx
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/publication/1073452/Tacitni_TaP_vzdel.ucitelu.docx
Adresa do Správce
https://is.muni.cz/auth/publication/1073452/Tacitni_TaP_vzdel.ucitelu.docx?info
Ze světa do Správce
https://is.muni.cz/publication/1073452/Tacitni_TaP_vzdel.ucitelu.docx?info
Vloženo
St 14. 11. 2012 17:04, prof. PhDr. Vlastimil Švec, CSc.

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba prof. PhDr. Vlastimil Švec, CSc., učo 190
Atributy
 

Tacitni_TaP_vzdel.ucitelu.docx

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1073452/Tacitni_TaP_vzdel.ucitelu.docx
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1073452/Tacitni_TaP_vzdel.ucitelu.docx
Typ souboru
docx (application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document)
Velikost
61,4 KB
Hash md5
2b31889d31d6a146a0d004afd7ffd59e
Vloženo
St 14. 11. 2012 17:04

Tacitni_TaP_vzdel.ucitelu.txt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1073452/Tacitni_TaP_vzdel.ucitelu.txt
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1073452/Tacitni_TaP_vzdel.ucitelu.txt
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
41 KB
Hash md5
064b25d7d80221b970e5b67481a9b1ae
Vloženo
St 14. 11. 2012 17:08

Tacitni_TaP_vzdel.ucitelu.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1073452/Tacitni_TaP_vzdel.ucitelu.pdf
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1073452/Tacitni_TaP_vzdel.ucitelu.pdf
Typ souboru
PDF (application/pdf)
Velikost
392,8 KB
Hash md5
9d6767c957af65c53991eb32fe7e879f
Vloženo
St 14. 11. 2012 17:12
Vytisknout
Nahlásit neoprávněně vložený soubor Zobrazeno: 17. 8. 2022 01:23