HORÁK, Aleš a Adam RAMBOUSEK. PRALED – A New Kind of Lexicographic Workstation. In Adam Przepiórkowski, Maciej Piasecki, Krzysztof Jassem, Piotr Fuglewicz. Studies in Computational Intelligence, Volume 458, Computational Linguistic: Applications. Berlin: Springer, 2013. s. 131-141. ISBN 978-3-642-34398-8. doi:10.1007/978-3-642-34399-5_7.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název PRALED – A New Kind of Lexicographic Workstation
Název česky PRALED - nová lexikografická stanice
Autoři HORÁK, Aleš (203 Česká republika, garant, domácí) a Adam RAMBOUSEK (203 Česká republika, domácí).
Vydání Berlin, Studies in Computational Intelligence, Volume 458, Computational Linguistic: Applications, od s. 131-141, 11 s. 2013.
Nakladatel Springer
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 10201 Computer sciences, information science, bioinformatics
Stát vydavatele Německo
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14330/13:00065945
Organizační jednotka Fakulta informatiky
ISBN 978-3-642-34398-8
ISSN 1860-949X
Doi http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-34399-5_7
UT WoS 000318375600007
Klíčová slova česky PRALED; slovníky; DEB
Klíčová slova anglicky PRALED; DEB; dictionaries
Štítky DEB development platform, dictionary
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: RNDr. Pavel Šmerk, Ph.D., učo 3880. Změněno: 28. 4. 2014 10:09.
Anotace
This article describes the structure, features and usage of a specialized lexicographic workstation, named PRALED, developed by the Faculty of Informatics, Masaryk University for the purpose of development of new modern lexical database of the Czech language at the Institute of Czech Language, Czech Academy of Sciences. The PRALED system is based on the Dictionary Editor and Browser (DEB) development platform that is designed for implementations of general dictionary writing systems. The design of the PRALED client and server parts is oriented to fluent editing of very complex dictionary entries. The resulting lexicographic database contains all the morpho-syntactic information of Czech lexical entries in a machine readable form, providing an invaluable resource for both human experts as well as computer applications. The article describes the DEB platform, as well as some current DEB applications, focusing on the PRALED lexicographic station.
Anotace česky
Článek popisuje strukturu, vlastnosti a použití specializované lexikografické stanice, PRALED, vyvinuté na Fakultě informatiky MU pro účely tvorby nové moderní lexikální databáze v Ústavu pro jazyk český AV ČR. Systém PRALED je založen na vývojové platformě Dictionary Editor and Browser (DEB), která je navržena pro implementaci obecných slovníkových systémů. Návrh klientské a serverové části PRALED je zaměřen na snadnou editaci velmi složitých slovníkových hesel. Výsledná lexikografická databáze obsahuje všechny morfo-syntaktické informace českých lexikálních jednotek ve strojově čitelné podobě, a tak poskytuje neocenitelný zdroj pro lidské experty i počítačové aplikace. Článek popisuje platformu DEB a také některé aktuální aplikace, se zaměřením na lexikografickou stanici PRALED.
Návaznosti
GAP401/10/0792, projekt VaVNázev: Temporální aspekty znalostí a informací
Investor: Grantová agentura ČR, Temporální aspekty znalostí a informací
LM2010013, projekt VaVNázev: LINDAT-CLARIN: Institut pro analýzu, zpracování a distribuci lingvistických dat (Akronym: LINDAT-Clarin)
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Projekt LINDAT-Clarin - Vybudování a provoz českého uzlu pan-evropské infrastruktury pro výzkum
VytisknoutZobrazeno: 25. 6. 2022 19:48