BOHÁČEK, Milan. Autentické zdroje výuky odborné ekonomické angličtiny a jejich využití v souladu s autorským právem. In Eva Kaščáková, Kristína Mihoková. FORLANG: Cudzie jazyky v akademickom prostredí. Periodický zborník vedeckých príspevkov vydaný pri príležitosti 60. výročia založenia Technickej univerzity v Košiciach a Katedry jazykov. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2012. s. 17-26. ISBN 978-80-553-0982-8.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Autentické zdroje výuky odborné ekonomické angličtiny a jejich využití v souladu s autorským právem
Název anglicky Authentic resources for teaching economic English and their use in accordance with copyright law
Autoři BOHÁČEK, Milan (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Košice, FORLANG: Cudzie jazyky v akademickom prostredí. Periodický zborník vedeckých príspevkov vydaný pri príležitosti 60. výročia založenia Technickej univerzity v Košiciach a Katedry jazykov, od s. 17-26, 10 s. 2012.
Nakladatel Technická univerzita v Košiciach
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Slovensko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14640/12:00061935
Organizační jednotka Centrum jazykového vzdělávání
ISBN 978-80-553-0982-8
ISSN 1338-5496
Klíčová slova česky angličtina; metodologie; odborný jazyk; autentické materiály; ochrana autorských práv
Klíčová slova anglicky English language; methodology; professional language; authentic materials; copyright protection
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: PaedDr. Marta Holasová, Ph.D., učo 38218. Změněno: 2. 4. 2013 17:12.
Anotace
Odborná ekonomická angličtina vyučovaná na Masarykově univerzitě se kromě učebnic opírá o autentické materiály. Jejich využití umožňuje obohatit látku učebnice a zároveň poskytuje studentům příklady praktického využití odborného jazyka. Autentické materiály pružně reagují na vývoj témat, a tudíž je lze využít k diskuzím nad aktuálními ekonomickými otázkami. Příspěvek se také zabývá problematikou autorských práv v souvislosti s využíváním autentických zdrojů.
Anotace anglicky
Professional economic English taught at Masaryk University is based not only on textbooks, but also on authentic materials. Their use makes it possible to supplement the textbook content while providing students with practical examples of the use of the specialized language. Authentic materials flexibly react to the development of economic topics, and therefore can be used for discussions on current issues. The paper also deals with issues of copyright in connection with the use of authentic resources.
VytisknoutZobrazeno: 28. 6. 2022 11:10