BOHÁČEK, Milan. Autentické zdroje výuky odborné ekonomické angličtiny a jejich využití v souladu s autorským právem (Authentic resources for teaching economic English and their use in accordance with copyright law). In Eva Kaščáková, Kristína Mihoková. FORLANG: Cudzie jazyky v akademickom prostredí. Periodický zborník vedeckých príspevkov vydaný pri príležitosti 60. výročia založenia Technickej univerzity v Košiciach a Katedry jazykov. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2012. p. 17-26. ISBN 978-80-553-0982-8.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Autentické zdroje výuky odborné ekonomické angličtiny a jejich využití v souladu s autorským právem
Name (in English) Authentic resources for teaching economic English and their use in accordance with copyright law
Authors BOHÁČEK, Milan (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Košice, FORLANG: Cudzie jazyky v akademickom prostredí. Periodický zborník vedeckých príspevkov vydaný pri príležitosti 60. výročia založenia Technickej univerzity v Košiciach a Katedry jazykov, p. 17-26, 10 pp. 2012.
Publisher Technická univerzita v Košiciach
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Slovakia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14640/12:00061935
Organization unit Language Centre
ISBN 978-80-553-0982-8
ISSN 1338-5496
Keywords (in Czech) angličtina; metodologie; odborný jazyk; autentické materiály; ochrana autorských práv
Keywords in English English language; methodology; professional language; authentic materials; copyright protection
Tags Reviewed
Changed by Changed by: PaedDr. Marta Holasová, Ph.D., učo 38218. Changed: 2. 4. 2013 17:12.
Abstract
Odborná ekonomická angličtina vyučovaná na Masarykově univerzitě se kromě učebnic opírá o autentické materiály. Jejich využití umožňuje obohatit látku učebnice a zároveň poskytuje studentům příklady praktického využití odborného jazyka. Autentické materiály pružně reagují na vývoj témat, a tudíž je lze využít k diskuzím nad aktuálními ekonomickými otázkami. Příspěvek se také zabývá problematikou autorských práv v souvislosti s využíváním autentických zdrojů.
Abstract (in English)
Professional economic English taught at Masaryk University is based not only on textbooks, but also on authentic materials. Their use makes it possible to supplement the textbook content while providing students with practical examples of the use of the specialized language. Authentic materials flexibly react to the development of economic topics, and therefore can be used for discussions on current issues. The paper also deals with issues of copyright in connection with the use of authentic resources.
PrintDisplayed: 20. 5. 2022 22:55