ČEŠKOVÁ, Eva. Deprese při úzkostných poruchách. Psychiatrie pro praxi. Olomouc: Solen, 2012, roč. 13, č. 4, s. 166-168. ISSN 1213-0508.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Deprese při úzkostných poruchách
Název česky Deprese při úzkostných poruchách
Název anglicky Depression in anxiety disorders
Autoři ČEŠKOVÁ, Eva (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Psychiatrie pro praxi, Olomouc, Solen, 2012, 1213-0508.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 30000 3. Medical and Health Sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14110/12:00061936
Organizační jednotka Lékařská fakulta
Klíčová slova česky komorbidita; úzkostná deprese; antidepresiva; atypická antipsychotika
Klíčová slova anglicky comorbidity; anwious depression; antidepressants; atypical antipsychotics
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: prof. MUDr. Eva Češková, CSc., učo 726. Změněno: 13. 2. 2013 10:07.
Anotace
K současnému výskytu deprese a úzkosti můžeme přistupovat jako k depresivní epizodě s výraznými úzkostnými symptomy (úzkostná deprese) nebo jako k depresi s komorbidní úzkostnou poruchou. Další otázka je, zda úzkostná deprese představuje samostatnou kategorii. Některé preklinické a klinické studie naznačují, že úzkostná deprese má určitá specifika. Úzkostná deprese je spojována s horším průběhem, chronicitou, horší reakcí na léčbu. Pokud se týká léčby jak u depresivní, tak u úzkostné poruchy, jsou první volbou antidepresiva. Preferována jsou novější antidepresiva typu SSRI a SNRI. U dostatečně nereagujících se dostává do popředí zájmu augmentace atypickými antipsychotiky. Někteří pacienti s úzkostnou depresí vyžadují nižší iniciální dávku, pozvolnější eskalaci a vyšší konečnou dávku, delší trvání léčby a nebo augmentaci.
Anotace anglicky
The co-occurrence of depression and anxiety can be perceived as a depressive episode with prominent anxiety symptoms or ar comorbid anxiety and depression. Furthermore, there is a question whether anwious depression represents an individual category. Some preclinical and clinical studies suggest that anxious depression has certain specific features. Anxious depression is associated with a worse outcome, chronicity, and poor treatment response. Concerning the treatment in both depressive and anxiety disorders, the first and second choice drugs are antidepressants with preference for newer antidepressants such as SSRIs and SNRIs. In nonresponding patients, augmentation with atypical antipsychotics comes to the fore. Some patients with anxious depression need a lower starting dose, slower escalation, a higher end dose, and a longer duration of treatment and or augmentation.
VytisknoutZobrazeno: 19. 8. 2022 19:04