MAŠLAŇOVÁ, Ivana, Jiří DOŠKAŘ, Marian VARGA, Lucie KUNTOVÁ, Jan MUŽÍK, Denisa MALÚŠKOVÁ, Vladislava RŮŽIČKOVÁ a Roman PANTŮČEK. Bacteriophages of Staphylococcus aureus efficiently package various bacterial genes and mobile genetic elements including SCCmec with different frequencies. Environmental Microbiology Reports. Germany: John Wiley & Sons, Inc., 2013, roč. 5, č. 1, s. 66-73. ISSN 1758-2229. doi:10.1111/j.1758-2229.2012.00378.x.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Bacteriophages of Staphylococcus aureus efficiently package various bacterial genes and mobile genetic elements including SCCmec with different frequencies
Název česky Bakteriofágy Staphylococcus aureus efektivně sbalují různé bakteriální geny včetně SCCmec s rozlišnou frekvencí
Autoři MAŠLAŇOVÁ, Ivana (203 Česká republika, garant, domácí), Jiří DOŠKAŘ (203 Česká republika, domácí), Marian VARGA (203 Česká republika, domácí), Lucie KUNTOVÁ (203 Česká republika), Jan MUŽÍK (203 Česká republika, domácí), Denisa MALÚŠKOVÁ (203 Česká republika, domácí), Vladislava RŮŽIČKOVÁ (203 Česká republika, domácí) a Roman PANTŮČEK (203 Česká republika, domácí).
Vydání Environmental Microbiology Reports, Germany, John Wiley & Sons, Inc. 2013, 1758-2229.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor Genetika a molekulární biologie
Stát vydavatele Německo
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Impakt faktor Impact factor: 3.264
Kód RIV RIV/00216224:14310/13:00065568
Organizační jednotka Přírodovědecká fakulta
Doi http://dx.doi.org/10.1111/j.1758-2229.2012.00378.x
UT WoS 000314474500006
Klíčová slova anglicky bacteriophage transduction; horizontal gene transfer; Gram-positive bacteria; methicillin resistance; quantitative real-time PCR
Štítky AKR, podil, rivok
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: RNDr. Jan Mužík, Ph.D., učo 1574. Změněno: 11. 2. 2014 12:13.
Anotace
Staphylococcus aureus is a serious human and veterinary pathogen in which new strains with increasing virulence and antimicrobial resistance occur due to acquiring new genes by horizontal transfer. It is generally accepted that temperate bacteriophages play a major role in gene transfer. In this study, we proved the presence of various bacterial genes of the S. aureus COL strain directly within the phage particles via qPCR and quantified their packaging frequency. Nonparametric statistical analysis showed that transducing bacteriophages 11, 80 and 80lpha of serogroup B, in contrast to serogroup A bacteriophage 81, efficiently package selected chromosomal genes localized in 4 various loci of the chromosome and 8 genes carried on variable elements like staphylococcal cassette chromosome SCCmec, staphylococcal pathogenicity island SaPI1, genomic islands Saalpha and Sabeta, and plasmids with various frequency. Bacterial gene copy number per ng of DNA isolated from phage particles ranged between 1.05x10E2 for the tetK plasmid gene and 3.86x10E5 for the SaPI1 integrase gene. The new and crucial finding that serogroup B bacteriophages can package concurrently ccrA1 (1.16x10E4) and mecA (1.26x10E4) located at SCCmec type I into their capsids indicates that generalized transduction plays an important role in the evolution and emergence of new methicillin-resistant clones.
Anotace česky
Práce je zaměřena na detekci a kvantifikaci bakteriálních genů kmene S. aureus COL přímo ve fágových částicích prostřednictvím qPCR. Z neparametrické statistické analýzy vyplývá, že transdukující bakteriofágy séroskupiny B 11, 80 a 80alpha, ve srovnání s bakteriofágem 81 patřícím do séroskupiny A, sbalují vybrané bakteriální geny lokalizované ve 4 různých lokusech chromozomu a 8 genů kódovaných na variabilních genetických elementech (SCCmec, SaPI, genomické ostrovy a plazmidy) s různou frekvencí. Počet kopií bakteriálních genů na 1 ng fágové DNA (GC/ng) bylo v rozmezí 1,05x10E2 pro plazmidový gen rezistence tetK do 3,86x10E5 pro gen kódující integrázu lokalizovaný na SaPI1. Novým a stěžejním výsledkem bylo zjištění, že bakteriofágy sérologické skupiny B sbalují geny ccrA1 (1,16x10E4) a mecA (1,26x10E4) lokalizované na SCCmec elementu typu I do svých virionů a mohou přispívat k horizontálnímu přenosu tohoto elementu a hrát důležitou roli v evoluci nových meticilin-rezistentních klonů.
Návaznosti
GA310/09/0459, projekt VaVNázev: Úloha bakteriofágů v horizontálním přenosu genů virulence a rezistence u Staphylococcus aureus
Investor: Grantová agentura ČR, Úloha bakteriofágů v horizontálním přenosu genů virulence a rezistence u Staphylococcus aureus
MSM0021622415, záměrNázev: Molekulární podstata buněčných a tkáňových regulací
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Molekulární podstata buněčných a tkáňových regulací
NT12395, projekt VaVNázev: Molekulární průkaz a analýza invazivních kmenů small colony variants (SCV) a rezistentních kmenů S. aureus od pacientů s cystickou fibrózou
VytisknoutZobrazeno: 8. 12. 2022 23:05