SOUKOPOVÁ, Jana a Lenka FUROVÁ. Macroeconomc Implication of the Floods - a Case Study for the Regions of the Czech Republic. Acta universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2012, roč. 60, č. 7, s. 289-298. ISSN 1211-8516.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Macroeconomc Implication of the Floods - a Case Study for the Regions of the Czech Republic
Název česky Makroekonomické důsledky povodní - případová studie v krajích ČR
Autoři SOUKOPOVÁ, Jana (203 Česká republika, garant, domácí) a Lenka FUROVÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání Acta universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis, Brno, Mendelova univerzita v Brně, 2012, 1211-8516.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50600 5.6 Political science
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14560/12:00061955
Organizační jednotka Ekonomicko-správní fakulta
Klíčová slova česky přírodní katastrofy; povodně; makroekonomický vliv; kraje; škody
Klíčová slova anglicky natural disaster; floods; macroeconomic impact; regions; damage
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: doc. Ing. Mgr. Jana Soukopová, Ph.D., učo 22882. Změněno: 26. 11. 2012 14:10.
Anotace
Floods are natural events with extensive impact on property and life of affected people. They significantly came in 1997 into the life of Czech society and since then has caused damage almost 172 billion CZK. The paper focuses on the assessment of impact of floods from 1997 to 2010 on economic level of each region. The impact is assessed on basis of development of the basic macroeconomic indicators such as GDP and economic level of regions, change in fixed capital formation, sales of industrial products and unemployment. The basic idea is to show how much floods have influenced region’s economy and if it depends more on the amount of flood damages or nature of damage (structure within infrastructure). 13 regions of the Czech Republic except Prague were chosen for the analysis. Prague was excluded from the analysis because of its specific status (capital city and the region) and economic conditions among regions in the Czech Republic (higher GDP per capita than the national average).
Anotace česky
Povodně jsou přírodní jevy s rozsáhlým dopadem na majetek a život postižených lidí. V roce 1997 významně vstoupily do života české společnosti, a od té doby způsobily škodu téměř 172 miliard korun.Článek se zaměřuje na posouzení dopadu povodní 1997 - 2010 na ekonomickou úroveň krajů ČR. Dopad je posuzován na základě vývoje základních makroekonomických ukazatelů, jako je HDP, ekonomická úroveň kraje, změny fixního kapitálu a nezaměstnanost.Základní myšlenkou je ukázat, jak moc povodně ovlivnily ekonomiku krajů, zda změny makroekonomických ukazatelů závisí více na výši povodňových škod nebo na povaze škody. Pro analýzu bylo vybráno 13 krajů České republiky s výjimkou Prahy. Praha byla vyloučena z analýzy vzhledem ke svému zvláštnímu postavení (hlavní město a kraj) a specifickým ekonomickým podmínkám mezi kraji v České republice (vyšší HDP na obyvatele než je národní průměr).
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
soukopova_furova_60_7_2012.pdf Licence Creative Commons  Verze souboru Soukopová, J. 18. 11. 2012

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1073621/soukopova_furova_60_7_2012.pdf
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/publication/1073621/soukopova_furova_60_7_2012.pdf
Adresa do Správce
https://is.muni.cz/auth/publication/1073621/soukopova_furova_60_7_2012.pdf?info
Ze světa do Správce
https://is.muni.cz/publication/1073621/soukopova_furova_60_7_2012.pdf?info
Vloženo
Ne 18. 11. 2012 16:36, doc. Ing. Mgr. Jana Soukopová, Ph.D.

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Mgr. Ing. Lenka Matějová, Ph.D., učo 175001
  • osoba doc. Ing. Mgr. Jana Soukopová, Ph.D., učo 22882
Atributy
 

soukopova_furova_60_7_2012.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1073621/soukopova_furova_60_7_2012.pdf
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1073621/soukopova_furova_60_7_2012.pdf
Typ souboru
PDF (application/pdf)
Velikost
153,6 KB
Hash md5
a85aa9b452cbcf78f2817d5384f1e3a6
Vloženo
Ne 18. 11. 2012 16:36

soukopova_furova_60_7_2012.txt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1073621/soukopova_furova_60_7_2012.txt
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1073621/soukopova_furova_60_7_2012.txt
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
33,6 KB
Hash md5
69030ec5c8d5c28dd8205c32b6abcb99
Vloženo
Ne 18. 11. 2012 16:38
31_soukopova_12_7_aj.pdf   Verze souboru Soukopová, J. 26. 11. 2012

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1073621/31_soukopova_12_7_aj.pdf
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/publication/1073621/31_soukopova_12_7_aj.pdf
Adresa do Správce
https://is.muni.cz/auth/publication/1073621/31_soukopova_12_7_aj.pdf?info
Ze světa do Správce
https://is.muni.cz/publication/1073621/31_soukopova_12_7_aj.pdf?info
Vloženo
Po 26. 11. 2012 14:10, doc. Ing. Mgr. Jana Soukopová, Ph.D.

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Mgr. Ing. Lenka Matějová, Ph.D., učo 175001
  • osoba doc. Ing. Mgr. Jana Soukopová, Ph.D., učo 22882
Atributy
 

31_soukopova_12_7_aj.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1073621/31_soukopova_12_7_aj.pdf
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1073621/31_soukopova_12_7_aj.pdf
Typ souboru
PDF (application/pdf)
Velikost
156 KB
Hash md5
ae864101d7bc64561b0a637dd46267ba
Vloženo
Po 26. 11. 2012 14:10

31_soukopova_12_7_aj.txt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1073621/31_soukopova_12_7_aj.txt
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1073621/31_soukopova_12_7_aj.txt
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
33,7 KB
Hash md5
5f6afdb8d30c778757bf35293349b56a
Vloženo
Po 26. 11. 2012 14:13
Vytisknout
Nahlásit neoprávněně vložený soubor Zobrazeno: 28. 11. 2022 05:27