SOUKOPOVÁ, Jana and Lenka FUROVÁ. Macroeconomc Implication of the Floods - a Case Study for the Regions of the Czech Republic. Acta universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2012, vol. 60, No 7, p. 289-298. ISSN 1211-8516.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Macroeconomc Implication of the Floods - a Case Study for the Regions of the Czech Republic
Name in Czech Makroekonomické důsledky povodní - případová studie v krajích ČR
Authors SOUKOPOVÁ, Jana (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Lenka FUROVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Acta universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis, Brno, Mendelova univerzita v Brně, 2012, 1211-8516.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50600 5.6 Political science
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14560/12:00061955
Organization unit Faculty of Economics and Administration
Keywords (in Czech) přírodní katastrofy; povodně; makroekonomický vliv; kraje; škody
Keywords in English natural disaster; floods; macroeconomic impact; regions; damage
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: doc. Ing. Mgr. Jana Soukopová, Ph.D., učo 22882. Changed: 26. 11. 2012 14:10.
Abstract
Floods are natural events with extensive impact on property and life of affected people. They significantly came in 1997 into the life of Czech society and since then has caused damage almost 172 billion CZK. The paper focuses on the assessment of impact of floods from 1997 to 2010 on economic level of each region. The impact is assessed on basis of development of the basic macroeconomic indicators such as GDP and economic level of regions, change in fixed capital formation, sales of industrial products and unemployment. The basic idea is to show how much floods have influenced region’s economy and if it depends more on the amount of flood damages or nature of damage (structure within infrastructure). 13 regions of the Czech Republic except Prague were chosen for the analysis. Prague was excluded from the analysis because of its specific status (capital city and the region) and economic conditions among regions in the Czech Republic (higher GDP per capita than the national average).
Abstract (in Czech)
Povodně jsou přírodní jevy s rozsáhlým dopadem na majetek a život postižených lidí. V roce 1997 významně vstoupily do života české společnosti, a od té doby způsobily škodu téměř 172 miliard korun.Článek se zaměřuje na posouzení dopadu povodní 1997 - 2010 na ekonomickou úroveň krajů ČR. Dopad je posuzován na základě vývoje základních makroekonomických ukazatelů, jako je HDP, ekonomická úroveň kraje, změny fixního kapitálu a nezaměstnanost.Základní myšlenkou je ukázat, jak moc povodně ovlivnily ekonomiku krajů, zda změny makroekonomických ukazatelů závisí více na výši povodňových škod nebo na povaze škody. Pro analýzu bylo vybráno 13 krajů České republiky s výjimkou Prahy. Praha byla vyloučena z analýzy vzhledem ke svému zvláštnímu postavení (hlavní město a kraj) a specifickým ekonomickým podmínkám mezi kraji v České republice (vyšší HDP na obyvatele než je národní průměr).
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
soukopova_furova_60_7_2012.pdf Licence Creative Commons  File version Soukopová, J. 18. 11. 2012

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1073621/soukopova_furova_60_7_2012.pdf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1073621/soukopova_furova_60_7_2012.pdf
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/1073621/soukopova_furova_60_7_2012.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1073621/soukopova_furova_60_7_2012.pdf?info
Uploaded/Created
Sun 18. 11. 2012 16:36, doc. Ing. Mgr. Jana Soukopová, Ph.D.

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Mgr. Ing. Lenka Matějová, Ph.D., učo 175001
  • a concrete person doc. Ing. Mgr. Jana Soukopová, Ph.D., učo 22882
Attributes
 

soukopova_furova_60_7_2012.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1073621/soukopova_furova_60_7_2012.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1073621/soukopova_furova_60_7_2012.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
153,6 KB
Hash md5
a85aa9b452cbcf78f2817d5384f1e3a6
Uploaded/Created
Sun 18. 11. 2012 16:36

soukopova_furova_60_7_2012.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1073621/soukopova_furova_60_7_2012.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1073621/soukopova_furova_60_7_2012.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
33,6 KB
Hash md5
69030ec5c8d5c28dd8205c32b6abcb99
Uploaded/Created
Sun 18. 11. 2012 16:38
31_soukopova_12_7_aj.pdf   File version Soukopová, J. 26. 11. 2012

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1073621/31_soukopova_12_7_aj.pdf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1073621/31_soukopova_12_7_aj.pdf
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/1073621/31_soukopova_12_7_aj.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1073621/31_soukopova_12_7_aj.pdf?info
Uploaded/Created
Mon 26. 11. 2012 14:10, doc. Ing. Mgr. Jana Soukopová, Ph.D.

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Mgr. Ing. Lenka Matějová, Ph.D., učo 175001
  • a concrete person doc. Ing. Mgr. Jana Soukopová, Ph.D., učo 22882
Attributes
 

31_soukopova_12_7_aj.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1073621/31_soukopova_12_7_aj.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1073621/31_soukopova_12_7_aj.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
156 KB
Hash md5
ae864101d7bc64561b0a637dd46267ba
Uploaded/Created
Mon 26. 11. 2012 14:10

31_soukopova_12_7_aj.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1073621/31_soukopova_12_7_aj.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1073621/31_soukopova_12_7_aj.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
33,7 KB
Hash md5
5f6afdb8d30c778757bf35293349b56a
Uploaded/Created
Mon 26. 11. 2012 14:13
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 6. 12. 2022 01:08