Informační systém MU
VACULÍKOVÁ, Pavlína, Lenka SVOBODOVÁ, Dagmar ŠIMBEROVÁ a Martina KOLAJOVÁ. Folk dance as a part of life style. Studia sportiva, Brno: Masarykova univerzita, 2012, roč. 2011/5, č. 3, s. 233-236. ISSN 1802-7679.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Folk dance as a part of life style
Autoři VACULÍKOVÁ, Pavlína (203 Česko, garant, domácí), Lenka SVOBODOVÁ (203 Česko, domácí), Dagmar ŠIMBEROVÁ (203 Česko, domácí) a Martina KOLAJOVÁ (203 Česko, domácí).
Vydání Studia sportiva, Brno, Masarykova univerzita, 2012, 1802-7679.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor Sport a aktivity volného času
Stát vydavatele Česko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14510/12:00074638
Organizační jednotka Fakulta sportovních studií
Klíčová slova anglicky folklore; dance; methods; life style; values
Štítky rivok
Změnil Změnila: Mgr. Eva Špillingová, učo 110713. Změněno: 9. 4. 2015 15:38.
Anotace
Práce se zabývá problematikou výzkumu vnitřního významu působení folklorního tance na běžný život jedince, na jeho životní styl, životní hodnoty a motivaci, která ho stále udržuje v aktivní činnosti. Pomocí interview a Q-sort metody u vybrané skupiny aktivních tanečníků z různých folklorních souborů, různého věku a pohlaví, jsme realizovali výzkumné šetření. Z výzkumu vyplynulo, že folklorní tanec je pro jedince pohybovou aktivitou, která slouží k relaxaci, odreagování se od denních starostí, ke zvyšování kondice, příležitost k setkávání se s přáteli, v dnešní době tolik opomíjené. Jde o pohybovou činnost spojenou s hudbou a zpěvem, což kladně působí na emoční stránku jedince. Folklor má nedocenitelný význam jako výchovný a vzdělávací prostředek. Udržuje lidové tradice, obyčeje, obřady a zvyky a přináší kladný vztah ke kulturnímu dědictví našich předků.
Zobrazeno: 13. 8. 2020 02:09