VACULÍKOVÁ, Pavlína, Lenka SVOBODOVÁ, Dagmar ŠIMBEROVÁ and Martina KOLAJOVÁ. Folk dance as a part of life style. Studia sportiva, Brno: Masarykova univerzita, 2012, 2011/5, No 3, p. 233-236. ISSN 1802-7679.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Folk dance as a part of life style
Authors VACULÍKOVÁ, Pavlína (203 Czechia, guarantor, belonging to the institution), Lenka SVOBODOVÁ (203 Czechia, belonging to the institution), Dagmar ŠIMBEROVÁ (203 Czechia, belonging to the institution) and Martina KOLAJOVÁ (203 Czechia, belonging to the institution).
Edition Studia sportiva, Brno, Masarykova univerzita, 2012, 1802-7679.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study Sport and leisure time activities
Country of publisher Czechia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14510/12:00074638
Organization unit Faculty of Sports Studies
Keywords in English folklore; dance; methods; life style; values
Tags rivok
Changed by Changed by: Mgr. Eva Špillingová, učo 110713. Changed: 9/4/2015 15:38.
Abstract
Práce se zabývá problematikou výzkumu vnitřního významu působení folklorního tance na běžný život jedince, na jeho životní styl, životní hodnoty a motivaci, která ho stále udržuje v aktivní činnosti. Pomocí interview a Q-sort metody u vybrané skupiny aktivních tanečníků z různých folklorních souborů, různého věku a pohlaví, jsme realizovali výzkumné šetření. Z výzkumu vyplynulo, že folklorní tanec je pro jedince pohybovou aktivitou, která slouží k relaxaci, odreagování se od denních starostí, ke zvyšování kondice, příležitost k setkávání se s přáteli, v dnešní době tolik opomíjené. Jde o pohybovou činnost spojenou s hudbou a zpěvem, což kladně působí na emoční stránku jedince. Folklor má nedocenitelný význam jako výchovný a vzdělávací prostředek. Udržuje lidové tradice, obyčeje, obřady a zvyky a přináší kladný vztah ke kulturnímu dědictví našich předků.
PrintDisplayed: 15/8/2020 12:23