Informační systém MU
BARTOŇOVÁ, Miroslava. Specifické poruchy učení: text k distančnímu vzdělávání. (Specific learning difficulties). 1. vyd. Brno: Paido, 2012. ISBN 978-80-7315-232-1.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Specifické poruchy učení: text k distančnímu vzdělávání.
Name in Czech Specifické poruchy učení: text k distančnímu vzdělávání.
Name (in English) Specific learning difficulties
Authors BARTOŇOVÁ, Miroslava.
Edition 1. vyd. Brno, 2012.
Publisher Paido
Other information
Original language Czech
Type of outcome Textbook
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-7315-232-1
Keywords (in Czech) specifické poruchy učení vzdělávání strategie dospěloat
Keywords in English specific learning difficulties education adulthood
Tags Reviewed
Changed by Changed by: prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D., učo 5643. Changed: 19/11/2012 20:15.
Abstract
Kniha prezentuje specifické poruchy učení a intervenční postupy uplatňované ve speciálním vzdělávání
Abstract (in English)
The book describes of specific learning difficulties and interventional procedures applyed in special education.
Links
MSM0021622443, plan (intention)Name: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Special Needs of Pupils in Context with Framework Educational Programme for Primary Education
Displayed: 1/2/2023 09:39