FRIEDMANN, Zdeněk. Některé faktory profesní orientace u sociálně znevýhodněných žáků základních škol. In Chráska, M., Klement, M., Serafín, Č., Havelka, M. Trendy ve vzdělávání. 1. vyd. Olomouc: Pedagogická fakulta UP v Olomouci, 2012. s. 86-89. ISBN 978-80-86768-36-6.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Některé faktory profesní orientace u sociálně znevýhodněných žáků základních škol
Název anglicky FACTORS OF PROFESSIONAL ASPIRATIONS IN SOCIALLY DISADVANTAGED PUPILS OF BASIC SCHOOLS
Autoři FRIEDMANN, Zdeněk (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1. vyd. Olomouc, Trendy ve vzdělávání, od s. 86-89, 4 s. 2012.
Nakladatel Pedagogická fakulta UP v Olomouci
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání paměťový nosič (CD, DVD, flash disk)
Kód RIV RIV/00216224:14410/12:00061970
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-86768-36-6
Klíčová slova česky žáci se sociálním znevýhodněním, zájmy dětí, profesní přání, příprava na volbu povolání.
Klíčová slova anglicky pupils with a social disadvantage; childrens interests; professional aspirations; preparation for professional choice.
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: doc. PhDr. Zdeněk Friedmann, CSc., učo 733. Změněno: 26. 3. 2013 10:05.
Anotace
Příspěvek obsahuje některé výsledky kvalitativního šetření (polostrukturované rozhovory), které probíhalo počátkem roku 2012 u vybraných žáků se sociálním znevýhodněním. Bylo osloveno 98 žáků s cílem odhalit některé faktory, které mají zvýšený vliv na vlastní profesní přání žáků a následně na volbu školy či profese. Výzkum byl realizován v v rámci výzkumného záměru MSM0021622443 s názvem Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.
Anotace anglicky
The paper presents selected results of a qualitative investigation (semi-structured interviews), conducted at the beginning of 2012 in selected pupils with a social disadvantage. 98 pupils were addressed in the investigation to reveal some of the factors with a significant influence on pupils own professional aspirations and consequently on the choice of school or profession. The research was conducted within a research project of the Ministry of Education, Youth and Sports MSM 0021622443 called Special needs of pupils in the context of the Framework Education Programme for basic education.
Návaznosti
MSM0021622443, záměrNázev: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
Friedmann.pdf   Verze souboru Friedmann, Z. 18. 12. 2012

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1074215/Friedmann.pdf
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/publication/1074215/Friedmann.pdf
Adresa do Správce
https://is.muni.cz/auth/publication/1074215/Friedmann.pdf?info
Ze světa do Správce
https://is.muni.cz/publication/1074215/Friedmann.pdf?info
Vloženo
Út 18. 12. 2012 09:14

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba doc. PhDr. Zdeněk Friedmann, CSc., učo 733
Atributy
 

Friedmann.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1074215/Friedmann.pdf
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1074215/Friedmann.pdf
Typ souboru
PDF (application/pdf)
Velikost
132,7 KB
Hash md5
70082aaea34c2cdc236901fb34eb4bc0
Vloženo
Út 18. 12. 2012 09:14

Friedmann.txt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1074215/Friedmann.txt
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1074215/Friedmann.txt
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
14 KB
Hash md5
d9da0d092d7eed291b6fa9c8273786fb
Vloženo
Út 18. 12. 2012 09:15
Vytisknout
Nahlásit neoprávněně vložený soubor Zobrazeno: 16. 5. 2022 15:14