FRIEDMANN, Zdeněk. Některé faktory profesní orientace u sociálně znevýhodněných žáků základních škol (FACTORS OF PROFESSIONAL ASPIRATIONS IN SOCIALLY DISADVANTAGED PUPILS OF BASIC SCHOOLS). In Chráska, M., Klement, M., Serafín, Č., Havelka, M. Trendy ve vzdělávání. 1st ed. Olomouc: Pedagogická fakulta UP v Olomouci, 2012. p. 86-89. ISBN 978-80-86768-36-6.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Některé faktory profesní orientace u sociálně znevýhodněných žáků základních škol
Name (in English) FACTORS OF PROFESSIONAL ASPIRATIONS IN SOCIALLY DISADVANTAGED PUPILS OF BASIC SCHOOLS
Authors FRIEDMANN, Zdeněk (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Olomouc, Trendy ve vzdělávání, p. 86-89, 4 pp. 2012.
Publisher Pedagogická fakulta UP v Olomouci
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form storage medium (CD, DVD, flash disk)
RIV identification code RIV/00216224:14410/12:00061970
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-86768-36-6
Keywords (in Czech) žáci se sociálním znevýhodněním, zájmy dětí, profesní přání, příprava na volbu povolání.
Keywords in English pupils with a social disadvantage; childrens interests; professional aspirations; preparation for professional choice.
Tags Reviewed
Changed by Changed by: doc. PhDr. Zdeněk Friedmann, CSc., učo 733. Changed: 26. 3. 2013 10:05.
Abstract
Příspěvek obsahuje některé výsledky kvalitativního šetření (polostrukturované rozhovory), které probíhalo počátkem roku 2012 u vybraných žáků se sociálním znevýhodněním. Bylo osloveno 98 žáků s cílem odhalit některé faktory, které mají zvýšený vliv na vlastní profesní přání žáků a následně na volbu školy či profese. Výzkum byl realizován v v rámci výzkumného záměru MSM0021622443 s názvem Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.
Abstract (in English)
The paper presents selected results of a qualitative investigation (semi-structured interviews), conducted at the beginning of 2012 in selected pupils with a social disadvantage. 98 pupils were addressed in the investigation to reveal some of the factors with a significant influence on pupils own professional aspirations and consequently on the choice of school or profession. The research was conducted within a research project of the Ministry of Education, Youth and Sports MSM 0021622443 called Special needs of pupils in the context of the Framework Education Programme for basic education.
Links
MSM0021622443, plan (intention)Name: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Special Needs of Pupils in Context with Framework Educational Programme for Primary Education
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
Friedmann.pdf   File version Friedmann, Z. 18. 12. 2012

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1074215/Friedmann.pdf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1074215/Friedmann.pdf
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/1074215/Friedmann.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1074215/Friedmann.pdf?info
Uploaded/Created
Tue 18. 12. 2012 09:14

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person doc. PhDr. Zdeněk Friedmann, CSc., učo 733
Attributes
 

Friedmann.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1074215/Friedmann.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1074215/Friedmann.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
132,7 KB
Hash md5
70082aaea34c2cdc236901fb34eb4bc0
Uploaded/Created
Tue 18. 12. 2012 09:14

Friedmann.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1074215/Friedmann.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1074215/Friedmann.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
14 KB
Hash md5
d9da0d092d7eed291b6fa9c8273786fb
Uploaded/Created
Tue 18. 12. 2012 09:15
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 20. 5. 2022 23:39