HORÁKOVÁ, Radka. Sluchové postižení - úvod do surdopedie (Hearing Impairment - An Introduction to Deaf Education). Praha. Praha: Portál, 2012. 159 pp. 376 - Výchova a vzdělávání zvláštních skupin osob. ISBN 978-80-262-0084-0.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Sluchové postižení - úvod do surdopedie
Name in Czech Sluchové postižení - úvod do surdopedie
Name (in English) Hearing Impairment - An Introduction to Deaf Education
Authors HORÁKOVÁ, Radka (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Praha. Praha, 159 pp. 376 - Výchova a vzdělávání zvláštních skupin osob, 2012.
Publisher Portál
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14410/12:00061971
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-262-0084-0
Keywords (in Czech) sluchové postižení surdopedie český znakový jazyk kultura Neslyšících hluchoslepota
Keywords in English hearing impairment deaf education Czech sign language Deaf culture deafblindness
Tags hearing impairment
Tags Reviewed
Changed by Changed by: PhDr. Radka Horáková, Ph.D., učo 22250. Changed: 8/4/2013 22:36.
Abstract
Publikace je zaměřena na problematiku sluchového postižení a přináší poznatky z oboru surdopedie. Charakterizován je zde proces diagnostiky sluchového postižení a popsány možnosti korekce sluchových vad. Hlavní pozornost publikace je věnována informacím z oblasti vzdělávání a možnostem péče o jedince s postižením sluchu. V této souvislosti jsou zde publikovány výsledky výzkumného šetření, které byly realizovány v rámci Výzkumného záměru MSM0021622443. Zároveň kniha přibližuje témata týkající se tlumočnického procesu v České republice, jazykové a kulturní menšiny Neslyšících a možností komunikace osob s duálním smyslovým postižením.
Abstract (in English)
The publication deals with issues of hearing impairment and it brings knowledge from Deaf Education. It describes the process of hearing loss diagnose and a possibilities of hearing impairment compensation. The main goal of this study covers current information from the deaf education field and a scale of options available for people with hearing loss. In this context there are published a result of research, that was conducted within a research project n. MSM0021622443. The book also describes following topics: interpreting process in the Czech Republic, the Deaf Culture and the possibilites of communication in deafblind community.
Links
MSM0021622443, plan (intention)Name: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Special Needs of Pupils in Context with Framework Educational Programme for Primary Education
PrintDisplayed: 29/9/2023 12:19