ČERNOCH, Filip, Lukasz KISTER, Jan OSIČKA, Petr OCELÍK, Dominik SMYRGALA and Veronika ZAPLETALOVÁ. Shale Gas in Poland and the Czech Republic: Regulation, Infrastructure and Perspectives of Cooperation. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 78 pp. Monographs, Vol. 47. ISBN 978-80-210-6021-0. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-6021-2012.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Shale Gas in Poland and the Czech Republic: Regulation, Infrastructure and Perspectives of Cooperation
Authors ČERNOCH, Filip (203 Czech Republic, belonging to the institution), Lukasz KISTER (616 Poland), Jan OSIČKA (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Petr OCELÍK (203 Czech Republic, belonging to the institution), Dominik SMYRGALA (616 Poland) and Veronika ZAPLETALOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Brno, 78 pp. Monographs, Vol. 47, 2012.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language English
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 50601 Political science
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form electronic version available online
WWW Čítárna Munispace
RIV identification code RIV/00216224:14230/12:00081832
Organization unit Faculty of Social Studies
ISBN 978-80-210-6021-0
Doi 10.5817/CZ.MUNI.M210-6021-2012
Keywords in English Shale Gas; Regulation; Infrastructure; Czech-Polish Relations;
Tags Munipress
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: doc. Mgr. Filip Černoch, Ph.D., učo 65444. Changed: 22. 3. 2016 11:23.
Abstract
This study focuses on the current development of the events associated with shale gas in the Czech Republic and Poland with regard to their possible mutual cooperation. The foundation of the research consists of the two case studies on regulatory frameworks in these countries. Given the fact that both countries are at different stages of the shale gas developing process, further attention is paid to country-specific aspects, which form the core of the current internal national debate. The reference to the regulation and internal affairs at the level of national states is then supplemented by the analysis of the current discussion on shale gas regulation at the level of the European Union.
Abstract (in Czech)
Studie se zaměřuje na aktuální vývoj průzkumu břidlicového plynu v České republice a Polsku, přičemž se soustředí na možnosti bilaterální spolupráce v této oblasti. Základem výzkumu jsou dvě případové studie věnované regulačnímu rámci těžby uhlovodíků v obou zemích. Vzhledem k tomu, že oba státy se nacházejí v diametrálně odlišné fázi průzkumného procesu, jsou další aspekty výzkumu věnovány jednotlivým specifikům typických pro tu kterou zemi. Rovina národních států je poté doplněna o poslední vývoj debaty o břidlicovém plynu na úrovni Evropské unie.
Links
13_2012_czpl_iips, interní kód MUName: Břidličný plyn: nová oblast česko-polské spolupráce
Investor: Ministry of Foreign Affairs of the CR
PrintDisplayed: 8. 8. 2022 16:01