NOVOTNÝ, Jan, Pavel VÍTEK, Dagmar ADÁMKOVÁ KRÁKOROVÁ, Tomáš BÜCHLER, Richard FERANEC, Daniela FISCHEROVÁ, Martin FOLDYNA, Soňa FRANKOVÁ, Robert GÜRLICH, Marek HAKL, Jana HALÁMKOVÁ, Petra HOLEČKOVÁ, Igor KISS, Jarmila KISSOVÁ, Ivana KRAJSOVÁ, Věra KRUTÍLKOVÁ, Zdeněk LINKE, Radim NĚMEČEK, Irena NETÍKOVÁ, Martin OLIVERIUS, David PAVLIŠTA, Ladislav PECEN, Katarína PETRÁKOVÁ, Pavel ŠEVČÍK, Petra TESAŘOVÁ, Petra VYSOČANOVÁ, Milada ZEMANOVÁ a Martina ZIMOVJANOVÁ. Onkologie v klinické praxi : standardní přístupy v diagnostice a léčbě vybraných zhoubných nádorů. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2012. 531 s. Aeskulap. ISBN 978-80-204-2663-5.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Onkologie v klinické praxi : standardní přístupy v diagnostice a léčbě vybraných zhoubných nádorů
Název anglicky Oncology in Clinical Practice : standard approaches in the diagnosis and treatment of selected cancers
Autoři NOVOTNÝ, Jan (203 Česká republika, garant), Pavel VÍTEK (203 Česká republika), Dagmar ADÁMKOVÁ KRÁKOROVÁ (203 Česká republika, domácí), Tomáš BÜCHLER (203 Česká republika), Richard FERANEC (203 Česká republika, domácí), Daniela FISCHEROVÁ (203 Česká republika), Martin FOLDYNA (203 Česká republika), Soňa FRANKOVÁ (203 Česká republika), Robert GÜRLICH (203 Česká republika), Marek HAKL (203 Česká republika, domácí), Jana HALÁMKOVÁ (203 Česká republika, domácí), Petra HOLEČKOVÁ (203 Česká republika), Igor KISS (203 Česká republika, domácí), Jarmila KISSOVÁ (203 Česká republika, domácí), Ivana KRAJSOVÁ (203 Česká republika), Věra KRUTÍLKOVÁ (203 Česká republika), Zdeněk LINKE (203 Česká republika), Radim NĚMEČEK (203 Česká republika, domácí), Irena NETÍKOVÁ (203 Česká republika), Martin OLIVERIUS (203 Česká republika), David PAVLIŠTA (203 Česká republika), Ladislav PECEN (203 Česká republika), Katarína PETRÁKOVÁ (203 Česká republika, domácí), Pavel ŠEVČÍK (203 Česká republika, domácí), Petra TESAŘOVÁ (203 Česká republika), Petra VYSOČANOVÁ (203 Česká republika, domácí), Milada ZEMANOVÁ (203 Česká republika) a Martina ZIMOVJANOVÁ (203 Česká republika).
Vydání 1. vyd. Praha, 531 s. Aeskulap, 2012.
Nakladatel Mladá fronta
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 30200 3.2 Clinical medicine
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14110/12:00061984
Organizační jednotka Lékařská fakulta
ISBN 978-80-204-2663-5
Klíčová slova česky onkologie; klinické praxe; chemoterapie; radioterapie; chirurgie v onkologii; cílená léčba; imunoterapie; paliativní péče
Klíčová slova anglicky oncology; clinical practice; chemotherapy; radiotherapy; surgery in oncology; targeted therapy; immunotherapy; palliative care
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Ing. Mgr. Věra Pospíšilíková, učo 9005. Změněno: 8. 4. 2013 18:31.
Anotace
Monografie si klade za cíl informovat odbornou veřejnost o nejnovějších standardních přístupech v léčbě vybraných zhoubných nádorů a umožnit tak rychlou orientaci při rozhodování o dalším postupu protinádorové terapie. V textu jsou tudíž zohledněny mj. informace publikované na mezinárodních sjezdech a konferencích v posledních letech. Úvodní část knihy je věnována metodice klinického výzkumu v onkologii a základním informacím o principech radioterapie. Ve druhé, stěžejní části publikace, se čtenář setká s rešeršním zpracováním diagnostiky a léčby základních diagnóz, které syntetizuje poznatky klinické a radiační onkologie a umožňuje tak lékaři provést po přečtení krátkého textu kvalifikované rozhodnuti u konkrétního nemocného. Orientace v knize je usnadněna logickým řazením jednotlivých diagnóz ve shodě s aktuální verzí Mezinárodní klasifikace nemocí. Klíčovým faktorem pro výběr chemoterapeutických schémat byl průkaz jejich vysoké aktivity v randomizované studii. V případě existence více režimů se shodnou protinádorovou aktivitou byl do textu začleněn režim méně toxický. Pokud je radioterapie integrální součásti léčebného postupu, je součástí příslušné kapitoly také přesná definice cílového objemu a specifikace ozařovacích podmínek. Při výběru onemocnění se autoři soustředili především na nádory s vyšší incidencí. Diagnostika a léčba vzácnějších nádorových onemocnění v této knize není zpracována, neboť jejich léčba by měla být soustředěna do specializovaných center. Také hematologické nejsou diskutovány malignity, protože péče o tyto pacienty by měla být svěřena do rukou hematologů s odpovídajícími znalostmi, zkušenostmi a zázemím. Ve třetí části knihy jsou zpracována doporučení k provádění podpůrné léčby klinicky nejvýznamnějších stavů doprovázejících onkologická onemocnění (bolest, nevolnost a zvracení, poruchy kostního metabolismu, anemie, febrilní neutropenie, kardiotoxicita, nefrotoxicita a urotoxicita či kožní toxicita). Opomenuta není ani výživa onkologicky nemocných. Samostatnou součástí každého výtisku knihy jsou pak tři praktické přílohy – Interakce cytostatik, Optimální postupy při přípravě a skladování cytostatik a Hereditární nádorové syndromy.
Anotace anglicky
Oncology in Clinical Practice aims to inform about the latest professional standard approaches in the treatment of selected malignant tumors and allows quick orientation when deciding about anticancer therapy. The text also reflects the information published at the international congresses and conferences in recent years.
VytisknoutZobrazeno: 16. 8. 2022 06:53