ČEVELÍČEK, Michal, Roman HYTYCH a Jan ROUBAL. Case formulation as a research and training tool. In Society for Psychotherapy Research: 3rd Joint Meeting of the European and the United Kingdom Chapters. 2012.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Case formulation as a research and training tool
Název česky Formulace případu jako nástroj výzkumu a výcviku
Autoři ČEVELÍČEK, Michal (203 Česká republika, garant, domácí), Roman HYTYCH (203 Česká republika, domácí) a Jan ROUBAL (203 Česká republika, domácí).
Vydání Society for Psychotherapy Research: 3rd Joint Meeting of the European and the United Kingdom Chapters, 2012.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Prezentace na konferencích
Obor 50100 5.1 Psychology and cognitive sciences
Stát vydavatele Portugalsko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14230/12:00057832
Organizační jednotka Fakulta sociálních studií
Klíčová slova česky psychoterapeutický výcvik; frekventant; formulace případu; integrace; Výcvik integrace v psychoterapii
Klíčová slova anglicky psychotherapy training; trainee; case formulation; integration; Training in Psychotherapy Integration
Změnil Změnil: doc. MUDr. Jan Roubal, Ph.D., učo 203735. Změněno: 14. 10. 2016 15:50.
Anotace
Abstract of conference presentation on preliminary results of analysis of psychotherapy trainees' psychological case formulation learning process in the Training in Psychotherapy Integration. The presentation consisted of description of an implementation of case formulation concept in the psychotherapy training, description of a model depicting trainees' grasp of information contained in a presented case and particular excerpts of analysed texts.
Anotace česky
Abstrakt předneseného konferenčního příspěvku: počáteční analýzy procesu učení se dovednostem psychologické formulace případu frekventanty psychoterapeutického výcviku Integrace v psychoterapii. Příspěvek obsahoval popis implementace konceptu formulace případu v psychoterapeutickém výcviku, popis modelu charakterizujícího přístup frekventantů výcviku k informacím předloženým v kazuistice případu a konkrétní úryvky analyzovaných textů.
Návaznosti
GAP407/11/0141, projekt VaVNázev: Utváření integrativní psychoterapeutické perspektivy: analýza výcviku integrace v psychoterapii
Investor: Grantová agentura ČR, Standardní projekty
VytisknoutZobrazeno: 3. 8. 2021 10:33