DIVIŠOVÁ, Šárka, Eva VLČKOVÁ, Mária HNOJČÍKOVÁ, Miroslav ŠKORŇA, Martin NĚMEC, Petr DUBOVÝ, Ladislav DUŠEK, Jiří JARKOVSKÝ, Jana BĚLOBRÁDKOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Prediabetes/early diabetes-associated neuropathy predominantly involves sensory small fibres. Journal of the Peripheral Nervous System. Hoboken, USA: WILEY-BLACKWELL, 2012, roč. 17, č. 3, s. 341-350. ISSN 1085-9489. doi:10.1111/j.1529-8027.2012.00420.x.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Prediabetes/early diabetes-associated neuropathy predominantly involves sensory small fibres
Autoři DIVIŠOVÁ, Šárka (203 Česká republika, garant, domácí), Eva VLČKOVÁ (203 Česká republika, domácí), Mária HNOJČÍKOVÁ (703 Slovensko, domácí), Miroslav ŠKORŇA (203 Česká republika, domácí), Martin NĚMEC (203 Česká republika, domácí), Petr DUBOVÝ (203 Česká republika, domácí), Ladislav DUŠEK (203 Česká republika, domácí), Jiří JARKOVSKÝ (203 Česká republika, domácí), Jana BĚLOBRÁDKOVÁ (203 Česká republika, domácí) a Josef BEDNAŘÍK (203 Česká republika, domácí).
Vydání Journal of the Peripheral Nervous System, Hoboken, USA, WILEY-BLACKWELL, 2012, 1085-9489.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 30202 Endocrinology and metabolism
Stát vydavatele Spojené státy
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Impakt faktor Impact factor: 2.570
Kód RIV RIV/00216224:14740/12:00061988
Organizační jednotka Středoevropský technologický institut
Doi http://dx.doi.org/10.1111/j.1529-8027.2012.00420.x
UT WoS 000308712000006
Klíčová slova anglicky diabetic neuropathy; prediabetes; small-fibre neuropathy; subclinical neuropathy; type 2 diabetes mellitus
Štítky ok, rivok
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: prof. RNDr. Petr Dubový, CSc., učo 698. Změněno: 24. 6. 2015 14:56.
Anotace
The aim of this study was to investigate the characteristics of prediabetes (preDM) and early (less than 3 years) diabetes mellitus type 2 (eDM2)-associated neuropathy and the value of recently proposed diagnostic criteria for diabetic sensorimotor polyneuropathy (DSPN). A prospective case-control study in a group of 48 consecutive patients with eDM2, 16 preDM patients and 40 age- and sex-matched normoglycaemic controls was performed. Clinical and laboratory diagnostic tests were used to detect neuropathic abnormalities; these were further classified in terms of recent diagnostic criteria. Criteria for confirmed DSPN based on abnormal nerve conduction (NC) studies were met in 7 (14.6%) eDM2 patients compared to no control, and the proportion significantly increased to 37.5% compared to 2.5% controls, if intraepidermal nerve fibre density (IENFD) was used as an alternative criterion in addition to NC. The subclinical DSPN criteria based on NC abnormalities were met in 4.2% eDM2 patients, while the proportion of preDM and eDM2 cases with subclinical sensory small-fibre involvement documented by IENFD reached 12.5% and 22.9% compared with 2.5% controls (p = 0.005 for eDM2). The absolute IENFD values from distal leg were significantly lower in both eDM2 and preDM patients (p = 0.005) compared to controls. Neuropathy associated with preDM/eDM2 predominantly involves sensory small fibres.
Anotace česky
Cíl: Zjistit prevalenci a typ neuropatie asociované s prediabetem (preDM)/časným diabetem mellitem 2. typu (eDM2), validitu nejčastěji užívaných diagnostických testů a recentních diagnostických kritérií diabetické symetrické polyneuropatie (DSPN) a neuropatie tenkých vláken (SFN). Metodika: Čtyřicet osm pacientů s eDM2, 17 pacientů s preDM a 40 normoglykemických kontrol bylo vyšetřeno na přítomnost neuropatie. Výsledky: Snížení denzity intraepidermálních nervových vláken (IEN FD) ukázalo nejvyšší senzitivitu v detekci neuropatie. Absolutní hodnoty IEN FD byly signifikantně nižší u eDM2 (p < 0,0001) i preDM (p = 0,005) ve srovnání s kontrolami. Kritéria potvrzené („confirmed“) DSPN založená na abnormitě kondukčních studií (NC ) byla splněna u 7 (14,6 %) pacientů s eDM2 ve srovnání se žádnou kontrolou (p < 0,05), zatímco tento podíl se zvýšil na 37,5 % ve srovnání s 2,5 % dobrovolníků (p < 0,001) za použití snížené IEN FD. Kritéria subklinické DSPN založená na NC byla naplněna u 4,2 % eDM2 patientů, zatímco podíl pacientů s preDM a eDM2 se subklinickou SFN dokumentovanou pomocí snížení IEN FD dosáhl 12,5 % a 22,9 % ve srovnání s 2,5 % kontrol (p = 0,005). Závěry: Klinické a laboratorní známky SFN jsou častější a časnější než známky postižení silných nervových vláken. Navržená kritéria neuropatie asociované s prediabetem nebo časným diabetem mellitem 2. typu by měla obsahovat ukazatel SFN.
Návaznosti
ED1.1.00/02.0068, projekt VaVNázev: CEITEC - central european institute of technology
MUNI/A/0765/2011, interní kód MUNázev: Patofyziologie diabetické periferní neuropatické bolesti (Akronym: DPNP)
Investor: Masarykova univerzita, Patofyziologie diabetické periferní neuropatické bolesti, DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
NS9667, projekt VaVNázev: Bolestivá diabetická neuropatie
Investor: Ministerstvo zdravotnictví ČR, Bolestivá diabetická neuropatie
VytisknoutZobrazeno: 1. 10. 2022 01:26