Informační systém MU
DIVIŠOVÁ, Šárka, Eva VLČKOVÁ, Mária HNOJČÍKOVÁ, Miroslav ŠKORŇA, Martin NĚMEC, Petr DUBOVÝ, Ladislav DUŠEK, Jiří JARKOVSKÝ, Jana BĚLOBRÁDKOVÁ and Josef BEDNAŘÍK. Prediabetes/early diabetes-associated neuropathy predominantly involves sensory small fibres. Journal of the Peripheral Nervous System. Hoboken, USA: WILEY-BLACKWELL, 2012, vol. 17, No 3, p. 341-350. ISSN 1085-9489. doi:10.1111/j.1529-8027.2012.00420.x.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Prediabetes/early diabetes-associated neuropathy predominantly involves sensory small fibres
Authors DIVIŠOVÁ, Šárka (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Eva VLČKOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Mária HNOJČÍKOVÁ (703 Slovakia, belonging to the institution), Miroslav ŠKORŇA (203 Czech Republic, belonging to the institution), Martin NĚMEC (203 Czech Republic, belonging to the institution), Petr DUBOVÝ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Ladislav DUŠEK (203 Czech Republic, belonging to the institution), Jiří JARKOVSKÝ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Jana BĚLOBRÁDKOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Josef BEDNAŘÍK (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Journal of the Peripheral Nervous System, Hoboken, USA, WILEY-BLACKWELL, 2012, 1085-9489.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 30202 Endocrinology and metabolism
Country of publisher United States of America
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
Impact factor Impact factor: 2.570
RIV identification code RIV/00216224:14740/12:00061988
Organization unit Central European Institute of Technology
Doi http://dx.doi.org/10.1111/j.1529-8027.2012.00420.x
UT WoS 000308712000006
Keywords in English diabetic neuropathy; prediabetes; small-fibre neuropathy; subclinical neuropathy; type 2 diabetes mellitus
Tags ok, rivok
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: prof. RNDr. Petr Dubový, CSc., učo 698. Changed: 24. 6. 2015 14:56.
Abstract
The aim of this study was to investigate the characteristics of prediabetes (preDM) and early (less than 3 years) diabetes mellitus type 2 (eDM2)-associated neuropathy and the value of recently proposed diagnostic criteria for diabetic sensorimotor polyneuropathy (DSPN). A prospective case-control study in a group of 48 consecutive patients with eDM2, 16 preDM patients and 40 age- and sex-matched normoglycaemic controls was performed. Clinical and laboratory diagnostic tests were used to detect neuropathic abnormalities; these were further classified in terms of recent diagnostic criteria. Criteria for confirmed DSPN based on abnormal nerve conduction (NC) studies were met in 7 (14.6%) eDM2 patients compared to no control, and the proportion significantly increased to 37.5% compared to 2.5% controls, if intraepidermal nerve fibre density (IENFD) was used as an alternative criterion in addition to NC. The subclinical DSPN criteria based on NC abnormalities were met in 4.2% eDM2 patients, while the proportion of preDM and eDM2 cases with subclinical sensory small-fibre involvement documented by IENFD reached 12.5% and 22.9% compared with 2.5% controls (p = 0.005 for eDM2). The absolute IENFD values from distal leg were significantly lower in both eDM2 and preDM patients (p = 0.005) compared to controls. Neuropathy associated with preDM/eDM2 predominantly involves sensory small fibres.
Abstract (in Czech)
Cíl: Zjistit prevalenci a typ neuropatie asociované s prediabetem (preDM)/časným diabetem mellitem 2. typu (eDM2), validitu nejčastěji užívaných diagnostických testů a recentních diagnostických kritérií diabetické symetrické polyneuropatie (DSPN) a neuropatie tenkých vláken (SFN). Metodika: Čtyřicet osm pacientů s eDM2, 17 pacientů s preDM a 40 normoglykemických kontrol bylo vyšetřeno na přítomnost neuropatie. Výsledky: Snížení denzity intraepidermálních nervových vláken (IEN FD) ukázalo nejvyšší senzitivitu v detekci neuropatie. Absolutní hodnoty IEN FD byly signifikantně nižší u eDM2 (p < 0,0001) i preDM (p = 0,005) ve srovnání s kontrolami. Kritéria potvrzené („confirmed“) DSPN založená na abnormitě kondukčních studií (NC ) byla splněna u 7 (14,6 %) pacientů s eDM2 ve srovnání se žádnou kontrolou (p < 0,05), zatímco tento podíl se zvýšil na 37,5 % ve srovnání s 2,5 % dobrovolníků (p < 0,001) za použití snížené IEN FD. Kritéria subklinické DSPN založená na NC byla naplněna u 4,2 % eDM2 patientů, zatímco podíl pacientů s preDM a eDM2 se subklinickou SFN dokumentovanou pomocí snížení IEN FD dosáhl 12,5 % a 22,9 % ve srovnání s 2,5 % kontrol (p = 0,005). Závěry: Klinické a laboratorní známky SFN jsou častější a časnější než známky postižení silných nervových vláken. Navržená kritéria neuropatie asociované s prediabetem nebo časným diabetem mellitem 2. typu by měla obsahovat ukazatel SFN.
Links
ED1.1.00/02.0068, research and development projectName: CEITEC - central european institute of technology
MUNI/A/0765/2011, interní kód MUName: Patofyziologie diabetické periferní neuropatické bolesti (Acronym: DPNP)
Investor: Masaryk University, Category A
NS9667, research and development projectName: Bolestivá diabetická neuropatie
Investor: Ministry of Health of the CR
Displayed: 5. 10. 2022 16:48