ZOUNEK, Jiří. Vnímání ICT žáky a studenty jako důležitý faktor pro rozvoj e-learningu. In ICT ve vzdělávání, Olomouc, 7.-8. listopad 2012. 2012.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Vnímání ICT žáky a studenty jako důležitý faktor pro rozvoj e-learningu
Název anglicky Students perceptions of ICT as an important factor for the development of e-learning
Autoři ZOUNEK, Jiří (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání ICT ve vzdělávání, Olomouc, 7.-8. listopad 2012, 2012.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Vyžádané přednášky
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14210/12:00062003
Organizační jednotka Filozofická fakulta
Klíčová slova česky vysoké školy; e-learning; výzkum; učení; studium; studenti; osobní učební prostředí
Klíčová slova anglicky higher education; e-learning;research; study; student; personal learning environment
Štítky rivok
Příznaky Mezinárodní význam
Změnil Změnila: Mgr. Vendula Hromádková, učo 108933. Změněno: 7. 4. 2013 19:38.
Anotace
Informační a komunikační technologie se staly nedílnou součástí vzdělávání. Na podporu začlenění ICT do výuky (na všech stupních škol) bylo v posledních letech vynaloženo nemalé úsilí a poměrně značné prostředky (vybavení škol, vzdělávání učitelů, vývoj digitálních učebních materiálů apod.). Co ale víme o našich žácích a studentech? Jak využívají ICT? Co si myslí o využívání ICT ve výuce? A co jejich názory mohou znamenat pro e-learning? Odpovědím na tyto otázky se bude věnovat příspěvek, který vychází z vlastních výzkumů autora i ze sekundární analýzy dat realizovaných (mezinárodních) výzkumů.
Anotace anglicky
Information and communication technologies have become an integral part of education. To support the integration of ICT into teaching - at all school levels - in recent years has made quite a lot of effort and considerable resources. But what do we know about our pupils and students? What do students think about the use of ICT in learning? And what about their views may mean for e-learning? Answers to these questions will focus on the lecture that is based on the authors own research and from secondary data analysis of realized (international) research.
VytisknoutZobrazeno: 16. 8. 2022 06:17