KVIZDA, Martin and Václav REDERER. Použití spotřebitelského šetření k vymezování relevantního trhu v železniční dopravě – možnosti a problémy (Using consumer survey for defining the relevant market in rail transport - possibilities and challenges). In Martin Kvizda - Zdeněk Tomeš. Konkurence na železnici – budoucnost pro 21. století nebo destrukce sítě? 1st ed. Brno: Masarykova univerzita - MuniPress, 2012. p. 32-45, 13 pp. ISBN 978-80-210-6002-9.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Použití spotřebitelského šetření k vymezování relevantního trhu v železniční dopravě – možnosti a problémy
Name (in English) Using consumer survey for defining the relevant market in rail transport - possibilities and challenges
Authors KVIZDA, Martin (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Václav REDERER (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Brno, Konkurence na železnici – budoucnost pro 21. století nebo destrukce sítě? p. 32-45, 13 pp. 2012.
Publisher Masarykova univerzita - MuniPress
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50600 5.6 Political science
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14560/12:00065508
Organization unit Faculty of Economics and Administration
ISBN 978-80-210-6002-9
Keywords (in Czech) relevantní trh; železniční doprava, spotřebitelské šetření
Keywords in English relevant market; railway transport; consumer survey
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: prof. Ing. Martin Kvizda, Ph.D., učo 171. Changed: 25. 3. 2014 09:07.
Abstract
Výkon politiky hospodářské soutěže v praxi je založen na vymezení relevantního trhu; toto vymezení se opírá o několik základních metod, mezi něž patří zejména tzv. SSNIP test (Small but Significant Non-transitory Increase in Price). Tato metoda je charakteristická vysokou datovou náročností na jedné straně a komplexními, dobře využitelnými výsledky pro autoritu regulující trh, na straně druhé. Vzhledem ke specifikům odvětví železniční osobní dopravy není snadné SSNIP test aplikovat; v praxi se proto využívají jeho různé modifikace. Tento text prezentuje využitelnost SSNIP testu k vymezování relevantních trhů v odvětví osobní železniční dopravy na základě pilotního spotřebitelského šetření na dopravním rameni Brno- Praha.
Abstract (in English)
The competition policy in practice is based on the definition of the relevant market; this definition is based on several basic methods, including in particular the SSNIP test (Small but Significant Non-Transitory Increase in Price). This method is characterized by high data demands on the one hand and well usable results for authority to regulate the market, on the other. Due to the specifics of the rail passenger transport, it is not easy to apply the SSNIP test; in practice, therefore, various modifications are used. The article analyzes usability of the SSNIP test for defining the relevant market in the rail passenger transport based on a pilot consumer survey on the Brno-Prague line.
Links
TD010063, research and development projectName: Optimalizace regulace konkurenčního prostředí v železniční osobní a nákladní dopravě v ČR
Investor: Technology Agency of the Czech Republic
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
Telc_2012_Kvizda-Rederer.docx Licence Creative Commons  File version Kvizda, M. 22. 11. 2012

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1074373/Telc_2012_Kvizda-Rederer.docx
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1074373/Telc_2012_Kvizda-Rederer.docx
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/1074373/Telc_2012_Kvizda-Rederer.docx?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1074373/Telc_2012_Kvizda-Rederer.docx?info
Uploaded/Created
Thu 22. 11. 2012 16:19, prof. Ing. Martin Kvizda, Ph.D.

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person prof. Ing. Martin Kvizda, Ph.D., učo 171
  • a concrete person Ing. Václav Rederer, Ph.D., učo 254783
Attributes
 

Telc_2012_Kvizda-Rederer.docx

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1074373/Telc_2012_Kvizda-Rederer.docx
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1074373/Telc_2012_Kvizda-Rederer.docx
File type
docx (application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document)
Size
59,6 KB
Hash md5
75c6d5738e3db235f149394da1b238ee
Uploaded/Created
Thu 22. 11. 2012 16:19

Telc_2012_Kvizda-Rederer.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1074373/Telc_2012_Kvizda-Rederer.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1074373/Telc_2012_Kvizda-Rederer.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
34,8 KB
Hash md5
e7f24ac6282bd126ae4afe8c4e074188
Uploaded/Created
Thu 22. 11. 2012 16:33

Telc_2012_Kvizda-Rederer.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1074373/Telc_2012_Kvizda-Rederer.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1074373/Telc_2012_Kvizda-Rederer.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
174 KB
Hash md5
f93714c952eee0d98cc1618cf49cf617
Uploaded/Created
Thu 22. 11. 2012 16:37
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 21. 5. 2022 20:47