KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka. České rodinné právo ve světle evropských harmonizačních tendencí. Právník. Praha: Ústav státu a práva ČR, v. v. i., 2012, roč.151, č. 12, s. 1161-1184. ISSN 0231-6625.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název České rodinné právo ve světle evropských harmonizačních tendencí
Název česky České rodinné právo ve světle evropských harmonizačních tendencí
Název anglicky Czech Family Law in the Light of European Harmonization Trends
Autoři KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Právník, Praha, Ústav státu a práva ČR, v. v. i. 2012, 0231-6625.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50500 5.5 Law
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14220/12:00062006
Organizační jednotka Právnická fakulta
Klíčová slova česky rodinné právo - vývoj - evropské tendence - ESLP - CEFL - harmonizace - rekodifikace
Klíčová slova anglicky family law - development - european trends - ECHR - CEFL - harmonization - recodification
Štítky rivok
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Změněno: 4. 3. 2013 16:36.
Anotace
Příspěvek se zabývá vývojem českého rodinného práva ve vazbě na evropské tendence dané zejména judikaturou Evropského soudu pro lidská práva a Principy evropského rodinného práva vypracované CEFL, a to ve vazbě na nový občanský zákoník.
Anotace anglicky
The article deals withe development of Czech family law in the light of European trends given mainly by the case law of the European Court of Human Rights and Principles of European Family Law by the Commission on European Family Law (CEFL); all in relation to New Civil Code.
VytisknoutZobrazeno: 28. 6. 2022 10:24