SLAVÍK, Jan, Tomáš JANÍK, Petr NAJVAR and Michaela PÍŠOVÁ. Mezi praxí a teorií v učitelském vzdělávání: na okraj českého překladu knihy F. A. J. Korthagena et al. (Between practice and theory in teacher education: notes on the Czech translation of Korthagen et al.’s book). Pedagogická orientace. 2012, vol. 22, No 3, p. 367-386. ISSN 1211-4669. doi:10.5817/PedOr2012-3-367.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Mezi praxí a teorií v učitelském vzdělávání: na okraj českého překladu knihy F. A. J. Korthagena et al.
Name in Czech Mezi praxí a teorií v učitelském vzdělávání: na okraj českého překladu knihy F. A. J. Korthagena et al.
Name (in English) Between practice and theory in teacher education: notes on the Czech translation of Korthagen et al.’s book
Authors SLAVÍK, Jan (203 Czech Republic, guarantor), Tomáš JANÍK (203 Czech Republic, belonging to the institution), Petr NAJVAR (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Michaela PÍŠOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Pedagogická orientace, 2012, 1211-4669.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14410/12:00062023
Organization unit Faculty of Education
Doi http://dx.doi.org/10.5817/PedOr2012-3-367
Keywords (in Czech) praxe; teorie; učitelské vzdělávání; reflexe; výuka; supervize
Keywords in English practice; theory; teacher education; reflection; instruction; supervision
Tags Reviewed
Changed by Changed by: prof. PhDr. Tomáš Janík, Ph.D., M.Ed., učo 17210. Changed: 25. 11. 2012 13:29.
Abstract
Text je koncipován jako teoretická studie vycházející v návaznosti na český překlad knihy Linking practice and theory: The pedagogy of realistic teacher education od F. A. J. Korthagena et al. Výklad je ve studii rozvržen do dvou částí. V první části jsou představeny vůdčí (programové) myšlenky Korthagenovy koncepce; text je převážně popisný, nemá ambici kritické analýzy. O to jde v druhé části studie, kde se autoři vracejí k vybraným myšlenkám Korthagenovy koncepce, rozebírají je a podrobují je diskusi v širším kontextu novějších domácích i zahraničních přístupů a poznatků. Zaměřují se na tři související problémové okruhy: (1) Povaha vztahu teorie a praxe – nedocenění teorie s velkým T? (2) Význam reflexe v učitelově profesním rozvoji – vyprázdněnost s ohledem na učivo? (3) Podpora profesního učení – redukované pojetí supervize? V závěru studie je otevřena otázka, jak prezentovanou koncepci využít v kontextu učitelského vzdělávání v České republice.
Abstract (in English)
This theoretical paper follows the publication of the Czech translation of the book by F. A. J. Korthagen et al. Linking practice and theory: The pedagogy of realistic teacher education. The paper consists of two parts. In the first part, the key (programmatic) ideas of Korthagen’s approach are introduced; the text is descriptive without the ambition to provide a critical analysis. Such analysis is the topic of the second part of the text. The authors revisit some of the ideas of Korthagen’s approach, analyse them and discuss them in a wider context of some newer approaches. They focus on three problem areas: (1) The nature of the relationship between practice and theory – underestimating Theory with capital T? (2) The importance of reflection in teachers’ professional development – deemphasising content? (3) Supporting professional learning – a limited view on supervision? Towards the end of the paper, the authors discuss how the presented ideas could inspire the practice of teacher education in the Czech Republic.
Links
LC06046, research and development projectName: Centrum základního výzkumu školního vzdělávání (Acronym: RECES)
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Research Centre on Schooling
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
PedOr12_3_Mezi_Praxi_Slaviketal.pdf   File version Janík, T. 25. 11. 2012

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1074575/PedOr12_3_Mezi_Praxi_Slaviketal.pdf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1074575/PedOr12_3_Mezi_Praxi_Slaviketal.pdf
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/1074575/PedOr12_3_Mezi_Praxi_Slaviketal.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1074575/PedOr12_3_Mezi_Praxi_Slaviketal.pdf?info
Uploaded/Created
Sun 25. 11. 2012 13:24, prof. PhDr. Tomáš Janík, Ph.D., M.Ed.

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person doc. Mgr. Petr Najvar, Ph.D., učo 12232
  • a concrete person doc. PhDr. Michaela Píšová, M.A., Ph.D., učo 134100
  • a concrete person prof. PhDr. Tomáš Janík, Ph.D., M.Ed., učo 17210
  • a concrete person doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc., učo 36617
Attributes
 

PedOr12_3_Mezi_Praxi_Slaviketal.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1074575/PedOr12_3_Mezi_Praxi_Slaviketal.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1074575/PedOr12_3_Mezi_Praxi_Slaviketal.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
223,2 KB
Hash md5
d5a0eee662dc4be0f7092c381c2f6aa7
Uploaded/Created
Sun 25. 11. 2012 13:24

PedOr12_3_Mezi_Praxi_Slaviketal.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1074575/PedOr12_3_Mezi_Praxi_Slaviketal.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1074575/PedOr12_3_Mezi_Praxi_Slaviketal.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
55,4 KB
Hash md5
f7f8425f1bf4fcee46875a9b86437807
Uploaded/Created
Sun 25. 11. 2012 13:26
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 2. 12. 2022 11:10