KUČERA, Dalibor and Jiří HAVIGER. Using Mood Induction Procedures in Psychological Research. In International Conference on Education and Educational Psychology (ICEEPSY 2012), Istanbul, 10-13 October 2012. 2012.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Using Mood Induction Procedures in Psychological Research
Name in Czech Využití metod indukce emocí v psychologickém výzkumu
Authors KUČERA, Dalibor (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Jiří HAVIGER (203 Czech Republic).
Edition International Conference on Education and Educational Psychology (ICEEPSY 2012), Istanbul, 10-13 October 2012, 2012.
Other information
Original language English
Type of outcome Presentations at conferences
Field of Study 50100 5.1 Psychology and cognitive sciences
Country of publisher Turkey
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14210/12:00062026
Organization unit Faculty of Arts
Keywords (in Czech) nálada; indukce; emoce; experiment; MIPs; hněv; smutek; strach
Keywords in English mood; induction; emotion; experiment; MIPs; anger; sadness; fear
Tags rivok
Changed by Changed by: Mgr. Vendula Hromádková, učo 108933. Changed: 13/4/2013 10:34.
Abstract
The paper deals with the issue of experimental use of mood induction procedures (MIPs), in particular the induction of anger, fear and sadness. Three techniques were utilized during the research on the sample of 41 university students using the "blind" experimental setting. The setting includes presentation of emotional stimuli for sadness induction (emotional film clips), manipulative strategy for anger induction (interaction with human confederate) and real-life situation for induction of fear (examination situation). The paper also briefly presents the research EH (Emotionality in Handwriting, the Institute of Psychology of Faculty of Arts of Masaryk University in Brno, 2010) which is a follow-up to a study focused on the effects of a given emotional state on formal parameters of handwriting (on metric characteristics of handwriting). Apart from general commentary on induction methods, the design of the EH experiment is described, including description of each mood induction procedure method, course of the experimental setting and summary of results obtained from participants by self-description scales. The research results are also significant in that the emotional changes studied may provide vital information on behavioural and personality characteristics. This subject has been for a long time more or less neglected by current research tendencies. The article also provides a commentary on possibilities of development of the method within psychological disciplines.
Abstract (in Czech)
Přednáška se zabývá výzkumnou aplikací metod emoční indukce (mood induction procedures, MIPs), konkrétně indukce hněvu, strachu a smutku. V kontextu výzkumu byly užity tři základní techniky, a to na vzorku 41 univerzitních studentů, v rámci tzv. slepého výzkumného postupu. Indukce zahrnovala expozici emočně nabitého materiálu pro indukci smutku (filmové klipy s neveselým obsahem), manipulativní strategie pro indukci hněvu (interakce účastníků s experimentátorem a jeho spolupracovníkem) a sledování reálné situace, která souvisí s prožitkem strachu (v situaci důležité zkoušky). Text v krátkosti představuje také výzkum EH (Emotionality in Handwriting; PsÚ FF MU, 2010), který je navazující studií, sledující vliv emočního stavu pisatele na formální podobu jeho rukopisu, resp. na metrické parametry tohoto rukopisu. Mimo obecného komentáře k technikám MIPs je v textu popsán i samotný průběh experimentu a proces užití jednotlivých metod v praxi, resp. uvedena jejich úspěšnost (výsledky hodnocení emočního stavu účastníky výzkumu na sebeposuzovacích stupnicích). V rámci výsledků experimentu je zřejmé, že charakteristiky emočního prožitku určité osoby (v rámci indukce) určitým způsobem korespondují s jejími klíčovými osobnostními a behaviorálními charakteristikami. Právě tato oblast výzkumu je v současné době relativně opomenuta; článek proto přináší komentář k možnostem dalšího využití indukčních metod v rámci psychologických disciplín.
PrintDisplayed: 11/8/2022 19:10