SYSLOVÁ, Zora. Podpora profesního rozvoje učitele mateřské školy (Support of ther professional development of kindergarten´s teacher). Praha: Forum, 2012. Poradce ředitelky mateřské školy, roč. II., č. 3,. ISSN 1804-9745.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Podpora profesního rozvoje učitele mateřské školy
Name (in English) Support of ther professional development of kindergarten´s teacher
Authors SYSLOVÁ, Zora.
Edition Praha, Poradce ředitelky mateřské školy, roč. II., č. 3, 2012.
Publisher Forum
Other information
Original language Czech
Type of outcome Survey and educational texts
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Education
ISSN 1804-9745
Keywords (in Czech) učitel mateřské školy; profesní rozvoj; sebereflexe; hospitace; mentoring.
Keywords in English kindergarten's teacher, professional development, self-reflection, inspection, mentoring
Changed by Changed by: doc. PhDr. Zora Syslová, Ph.D., učo 243595. Changed: 25/2/2013 18:16.
Abstract
Příspěvek se věnuje podpoře rozvoje profesních dovedností učitelů mateřských škol. Reforma přinesla učitelům mateřských škol řadu nových požadavků. Pro jejich zvládnutí potřebují získat také řadu nových dovedností. S podporou jejich rozvoje pomáhá hospitační činnost ředitelů mateřských škol, ale i tzv. mentoring. Autorka se v příspěvku zabývá také sebereflexí a jejími úskalími.
Abstract (in English)
The contribution devotes to the support of development of professional skills of kindergartens teachers. Reform brought to the kindergartens teachers a lot of new demands. To manage its they need to obtain alsou a lot of new skills. The inspection and so caaled mentoring of headmasters support development of skills. Author occupies also by the self-reflection and its dificulties.
PrintDisplayed: 10/8/2022 21:32