KOLÁŘ, Jan a Jan NEHYBA. Group reflection in lecturers of personal and social development. In 6th International Mountain and Outdoor Sports Conference Outdoor activities – from adventure to health. 2012.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Group reflection in lecturers of personal and social development
Název česky Skupinová reflexe u lektorů osobnostně sociálního rozvoje
Autoři KOLÁŘ, Jan a Jan NEHYBA.
Vydání 6th International Mountain and Outdoor Sports Conference Outdoor activities – from adventure to health, 2012.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Prezentace na konferencích
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Organizační jednotka Filozofická fakulta
Klíčová slova česky skupinová reflexe zkušenostně reflektivní učení osobnostně sociální rozvoj
Klíčová slova anglicky Group reflection lecturers personal and social development
Příznaky Mezinárodní význam
Změnil Změnil: Mgr. Bc. Jan Nehyba, Ph.D., učo 106930. Změněno: 3. 12. 2012 22:33.
Anotace
Aim: Field of personal and social development as a significant space to apply a concept of “outdoor education” is, in long term perspective, dealing with a not very clear, unambiguous, and outspoken definition and theoretical basis, does not attract attention of substantive numbers of empirical study authors nor does it by far find its place in the focus of a pedagogical “mainstream”. Given a bit of exaggeration, we may assert that we actually do not even know much about personal and social development. In the presented paper, we inform expert public about results of a conducted research, in which we try to reveal a way of practical grasp of one of the most significant parts of the programs of personal and social development, and that is a group reflective session. We are interested in the goals pursued by lecturers at the group reflective sessions, through what particular actions are these goals being fulfilled and in what common communication structures are these actions taking place.
Anotace česky
Oblast osobnostně sociálního rozvoje coby významného prostoru pro uplatnění konceptu „outdoor education“ se dlouhodobě potýká s nepříliš jasným, jednoznačným a přímočarým vymezením a teoretickým ukotvením, nepřitahuje rovněž zájem velkého množství autorů empirických studií a stejně tak se ani zdaleka nepohybuje v ohnisku pedagogického „mainstreamu“. S jistou dávkou nadsázky tak lze proto říci, že toho o osobnostně sociálním rozvoji příliš mnoho vlastně nevíme. V předkládaném příspěvku informujeme odbornou veřejnost o výsledcích realizovaného výzkumu, v němž se snažíme rozkrýt způsob, jakým je v praxi uchopována jedna z nejpodstatnějších součástí programů osobnostně sociálního rozvoje, a to skupinová reflektivní sezení. Zajímá nás v něm, jaké cíle v těchto skupinových reflektivních sezeních lektoři vlastně sledují, prostřednictvím jakých konkrétních činností je naplňují a v jakých obvyklých komunikačních strukturách se tyto činnosti odehrávají.
VytisknoutZobrazeno: 2. 2. 2023 21:38