KOLÁŘ, Jan and Jan NEHYBA. Group reflection in lecturers of personal and social development. In 6th International Mountain and Outdoor Sports Conference Outdoor activities – from adventure to health. 2012.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Group reflection in lecturers of personal and social development
Name in Czech Skupinová reflexe u lektorů osobnostně sociálního rozvoje
Authors KOLÁŘ, Jan and Jan NEHYBA.
Edition 6th International Mountain and Outdoor Sports Conference Outdoor activities – from adventure to health, 2012.
Other information
Original language English
Type of outcome Presentations at conferences
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
Organization unit Faculty of Arts
Keywords (in Czech) skupinová reflexe zkušenostně reflektivní učení osobnostně sociální rozvoj
Keywords in English Group reflection lecturers personal and social development
Tags International impact
Changed by Changed by: Mgr. Bc. Jan Nehyba, Ph.D., učo 106930. Changed: 3. 12. 2012 22:33.
Abstract
Aim: Field of personal and social development as a significant space to apply a concept of “outdoor education” is, in long term perspective, dealing with a not very clear, unambiguous, and outspoken definition and theoretical basis, does not attract attention of substantive numbers of empirical study authors nor does it by far find its place in the focus of a pedagogical “mainstream”. Given a bit of exaggeration, we may assert that we actually do not even know much about personal and social development. In the presented paper, we inform expert public about results of a conducted research, in which we try to reveal a way of practical grasp of one of the most significant parts of the programs of personal and social development, and that is a group reflective session. We are interested in the goals pursued by lecturers at the group reflective sessions, through what particular actions are these goals being fulfilled and in what common communication structures are these actions taking place.
Abstract (in Czech)
Oblast osobnostně sociálního rozvoje coby významného prostoru pro uplatnění konceptu „outdoor education“ se dlouhodobě potýká s nepříliš jasným, jednoznačným a přímočarým vymezením a teoretickým ukotvením, nepřitahuje rovněž zájem velkého množství autorů empirických studií a stejně tak se ani zdaleka nepohybuje v ohnisku pedagogického „mainstreamu“. S jistou dávkou nadsázky tak lze proto říci, že toho o osobnostně sociálním rozvoji příliš mnoho vlastně nevíme. V předkládaném příspěvku informujeme odbornou veřejnost o výsledcích realizovaného výzkumu, v němž se snažíme rozkrýt způsob, jakým je v praxi uchopována jedna z nejpodstatnějších součástí programů osobnostně sociálního rozvoje, a to skupinová reflektivní sezení. Zajímá nás v něm, jaké cíle v těchto skupinových reflektivních sezeních lektoři vlastně sledují, prostřednictvím jakých konkrétních činností je naplňují a v jakých obvyklých komunikačních strukturách se tyto činnosti odehrávají.
PrintDisplayed: 27. 1. 2023 05:44