KALHOUS, David. Přemyslovské državy, sv. Václav a říše (Přemyslid dependencies, St. Wenceslas and the Empire). In Doležel, J.; Wihoda, M. Mezi raným a vrcholným středověkem : Pavlu Kouřilovi k šedesátým narozeninám přátelé, kolegové a žáci. Vyd. 1. Brno: Archeologický ústav Akademie věd České republiky, 2012. p. 411-420. ISBN 978-80-86023-76-2.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Přemyslovské državy, sv. Václav a říše
Name (in English) Přemyslid dependencies, St. Wenceslas and the Empire
Authors KALHOUS, David (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Vyd. 1. Brno, Mezi raným a vrcholným středověkem : Pavlu Kouřilovi k šedesátým narozeninám přátelé, kolegové a žáci, p. 411-420, 10 pp. 2012.
Publisher Archeologický ústav Akademie věd České republiky
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 60101 History
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14210/12:00057847
Organization unit Faculty of Arts
ISBN 978-80-86023-76-2
Keywords in English St. Wenceslas; Přemyslids; empire; 10th–11th century; communication; contacts; reliquary; cult
Tags rivok
Changed by Changed by: Mgr. Vendula Hromádková, učo 108933. Changed: 12. 4. 2013 15:23.
Abstract
Vztahy mezi svatou říší římskou a českými zeměmi stejně jako svatováclavské legendy patří mezi častá témata domácí medievistiky. Tento text usiluje o to obě témata propojit a zamýšlí se nad významem přítomnosti svatováclavských relikvií při svěcení významných říšských kostelů na konci 10. a na počátku 11. století, přičemž relikvie vnímá jako prostředek určité integrace českých zemí do říšských struktur.
Abstract (in English)
Relations between the empire and the Přemyslids, like the filiation of the legends of St. Wenceslas, are something that has frequently occupied the attention of Czech medieval historians. This study explores the possible links between the empire and the Přemyslid realm from the viewpoint of the significance of the relics of “Bohemian” saints at important imperial festivities accompanying the consecration of churches and draws attention to their role in integrating Bohemia into the empire that was just then taking shape.
Links
GAP405/12/0625, research and development projectName: Magnae Moraviae Fontes Historici I
Investor: Czech Science Foundation, Magnae Moraviae Fontes Historici I
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
Premyslovske_drzavy__sv._Vaclav_a_rise.pdf Licence Creative Commons  File version Kalhous, D. 26. 11. 2012

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1075084/Premyslovske_drzavy__sv._Vaclav_a_rise.pdf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1075084/Premyslovske_drzavy__sv._Vaclav_a_rise.pdf
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/1075084/Premyslovske_drzavy__sv._Vaclav_a_rise.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1075084/Premyslovske_drzavy__sv._Vaclav_a_rise.pdf?info
Uploaded/Created
Mon 26. 11. 2012 20:03, doc. Mgr. David Kalhous, Ph.D.

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Mgr. Vendula Hromádková, učo 108933
  • a concrete person doc. Mgr. David Kalhous, Ph.D., učo 12320
Attributes
 

Premyslovske_drzavy__sv._Vaclav_a_rise.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1075084/Premyslovske_drzavy__sv._Vaclav_a_rise.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1075084/Premyslovske_drzavy__sv._Vaclav_a_rise.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
78,7 KB
Hash md5
052c876afcbcb8d297baa4f2cdf7339d
Uploaded/Created
Mon 26. 11. 2012 20:03

Premyslovske_drzavy__sv._Vaclav_a_rise.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1075084/Premyslovske_drzavy__sv._Vaclav_a_rise.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1075084/Premyslovske_drzavy__sv._Vaclav_a_rise.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
39,8 KB
Hash md5
a84ac9b196e06638ad4debcdae529ac4
Uploaded/Created
Mon 26. 11. 2012 20:04
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 21. 5. 2022 22:18