SKŘIČKOVÁ, Jana, Vítezslav KOLEK, Zdeněk ADAM, Zbyněk BORTLÍČEK, Petr BRABEC, Petr BRHEL, Petr BURKOŇ, Ivana ČERVINKOVÁ, Petr ČOUPEK, Michael DOUBEK, Martina DOUBKOVÁ, Ladislav DUŠEK, Ivo HANKE, Karel HEJDUK, Tereza JAKUBCOVÁ, Petr JAKUBEC, Lenka JAKUBÍKOVÁ, Andrea JANÍKOVÁ, Václav JEDLIČKA, Ladislav KABELKA, Bohdan KADLEC, Jana KOPTÍKOVÁ, Renata KOUKALOVÁ, Marta KREJČÍ, Ondřej MÁJEK, Zdeněk MERTA, Mojmír MOULIS, Jan MUŽÍK, Tomáš NEBESKÝ, Tomáš PAVLÍK, Adam PEŠTÁL, Marek PLUTINSKÝ, Eva POKOJOVÁ, Luděk POUR, Blanka ROBEŠOVÁ, Zdeněk ŘEHÁK, Ondřej SLÁMA, Yvonne STAŇKOVÁ, Petr SZTURZ, Miroslav TOMIŠKA, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Alžběta VAŠÍKOVÁ and Ondřej VENCLÍČEK. Základy moderní pneumoonkologie (Tumours of lung, pleura). Praha: Maxdorf, 2012. 491 pp. Jessenius. ISBN 978-80-7345-298-8.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Základy moderní pneumoonkologie
Name in Czech Základy moderní pneumoonkologie
Name (in English) Tumours of lung, pleura
Authors SKŘIČKOVÁ, Jana (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Vítezslav KOLEK (203 Czech Republic), Zdeněk ADAM (203 Czech Republic, belonging to the institution), Zbyněk BORTLÍČEK (203 Czech Republic, belonging to the institution), Petr BRABEC (203 Czech Republic, belonging to the institution), Petr BRHEL (203 Czech Republic, belonging to the institution), Petr BURKOŇ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Ivana ČERVINKOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Petr ČOUPEK (203 Czech Republic, belonging to the institution), Michael DOUBEK (203 Czech Republic, belonging to the institution), Martina DOUBKOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Ladislav DUŠEK (203 Czech Republic, belonging to the institution), Ivo HANKE (203 Czech Republic, belonging to the institution), Karel HEJDUK (203 Czech Republic, belonging to the institution), Tereza JAKUBCOVÁ (203 Czech Republic), Petr JAKUBEC (203 Czech Republic), Lenka JAKUBÍKOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Andrea JANÍKOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Václav JEDLIČKA (203 Czech Republic, belonging to the institution), Ladislav KABELKA (203 Czech Republic, belonging to the institution), Bohdan KADLEC (203 Czech Republic, belonging to the institution), Jana KOPTÍKOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Renata KOUKALOVÁ (203 Czech Republic), Marta KREJČÍ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Ondřej MÁJEK (203 Czech Republic, belonging to the institution), Zdeněk MERTA (203 Czech Republic, belonging to the institution), Mojmír MOULIS (203 Czech Republic, belonging to the institution), Jan MUŽÍK (203 Czech Republic, belonging to the institution), Tomáš NEBESKÝ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Tomáš PAVLÍK (203 Czech Republic, belonging to the institution), Adam PEŠTÁL (203 Czech Republic, belonging to the institution), Marek PLUTINSKÝ (703 Slovakia, belonging to the institution), Eva POKOJOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Luděk POUR (203 Czech Republic, belonging to the institution), Blanka ROBEŠOVÁ (203 Czech Republic), Zdeněk ŘEHÁK (203 Czech Republic, belonging to the institution), Ondřej SLÁMA (203 Czech Republic, belonging to the institution), Yvonne STAŇKOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Petr SZTURZ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Miroslav TOMIŠKA (203 Czech Republic, belonging to the institution), Marcela TOMÍŠKOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Alžběta VAŠÍKOVÁ (203 Czech Republic) and Ondřej VENCLÍČEK (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Praha, 491 pp. Jessenius, 2012.
Publisher Maxdorf
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 30203 Respiratory systems
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14110/12:00062041
Organization unit Faculty of Medicine
ISBN 978-80-7345-298-8
Keywords (in Czech) nádory plic, pleury, mediastina; diagnostika; léčba
Keywords in English lung tumors; pleura; mediastinum; diagnosis; treatment
Changed by Changed by: Ing. Mgr. Věra Pospíšilíková, učo 9005. Changed: 8/4/2013 18:46.
Abstract
Nádory plic, pleury a mediastina představují jedno z nejvýznamnějších témat pro pneumology, onkology, chirurgy, radioterapeuty, internisty, praktické lékaře, odborníky paliativní medicíny a další odbornosti. Výskyt maligních nádorů v této oblasti je alarmující, a to přes veškerá preventivní opatření, jimiž moderní civilizace disponuje – v globálním měřítku zaujímá karcinom plic druhé místo mezi všemi zhoubnými nádory. Pokroky v diagnostice, stejně jako nové terapeutické perspektivy, které přináší inovativní farmaceutický výzkum, však nenacházejí v klinické praxi vždy dostatečnou odezvu. Publikace srozumitelnou a přehlednou formou seznamuje se vším, co by měli pneumologové, onkologové a rovněž lékaři všech výše uvedených odborností ve své praxi ovládat – od klasických postupů, až po nové trendy, které přináší druhá dekáda 21. století.
Abstract (in English)
Tumours of lung, pleura and mediastinum represent a major topic for pulmonologists, oncologists, surgeons, radiotherapy specialists, general practionists, palliative care givers and other specialists. The prevalence of respiratory tract malignant tumors is alarming. The book is an indepth presentation of most recent advances in diagnostic and treatment options of lung neoplasms.
PrintDisplayed: 23/9/2023 00:18