KOĎOUSKOVÁ, Hedvika, Petra KUCHYŇKOVÁ and Anna LESHCHENKO. Energetická bezpečnost asijských zemí a Ruské federace (Energy Security of Asian Countries and the Russian Federation). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 420 pp. ISBN 978-80-210-6011-1.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Energetická bezpečnost asijských zemí a Ruské federace
Name (in English) Energy Security of Asian Countries and the Russian Federation
Authors KOĎOUSKOVÁ, Hedvika (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Petra KUCHYŇKOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Anna LESHCHENKO (804 Ukraine, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Brno, 420 pp. 2012.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 50601 Political science
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14230/12:00062043
Organization unit Faculty of Social Studies
ISBN 978-80-210-6011-1
Keywords (in Czech) Rusko; Asie; Čína; Indie; Japonsko; energetická bezpečnost; energetická politika; strategický a tržní přístup
Keywords in English Russia; Asia; China; India; Japan; energy security; energy policy; strategic and market approach
Tags Munipress
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Martina Dvořáková, učo 180818. Changed: 18/2/2013 15:29.
Abstract
Publikace „Energetická bezpečnost asijských zemí a Ruské federace“ je rozdělena do dvou částí. První z nich komplexně hodnotí nástup nových spotřebitelů (Číny a Indie) na světové trhy se zdroji energie, aktéry a charakteristické rysy jejich energetických politik a reakci Japonska, tradičního asijského spotřebitele, na růst nových konzumentů. Druhá část poskytuje ucelený rozbor ruského sektoru energetiky, představuje klíčové aktéry a konečně analyzuje význam sektoru energetiky v Rusku jak z ekonomického, tak politického hlediska. Mimořádný důraz je kladen na evropskou dimenzi ruské energetiky. V neposlední řadě je prostor věnován energetické politice Číny a Ruska vůči dalším aktérům, kaspickými producenty počínaje a Ukrajinou a Běloruskem konče.
Abstract (in English)
„Energy Security of Asian Countries and the Russian Federation“ is divided into two main parts. The first one evaluates actors, policies and market positions of the emerging consumers of China and India as well as Japanese response to the growth of the new consumers. The second one introduces key actors of Russia’s energy sector and analyzes its importance from both political and economic point of view. Special emphasis is given to the European dimension of Russian energy policy. The book also deals with the Russian and Chinese policies towards other countries, such as Belarus, Ukraine or the producers of the Caspian region.
Links
CZ.1.07/2.2.00/15.0221, internal MU codeName: Inovace výuky na FSS MU - Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií (Acronym: Inovace výuky na KMVES)
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Operational Programme Education for Competitiveness, 2.2 Higher education
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
Text.pdf   File version Koďousková, H. 27/11/2012

Rights

Right to read
 
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Mgr. Hedvika Koďousková, Ph.D., učo 103008
  • a concrete person Mgr. Petra Kuchyňková, Ph.D., učo 14001
  • a concrete person Mgr. Martina Dvořáková, učo 180818
  • a concrete person Mgr. Anna Leshchenko, učo 182865
Attributes
 
Print
Ask the author for author copy Displayed: 26/9/2021 09:51