Informační systém MU
POSPÍŠILOVÁ, Alena. Diferenciální diagnostika bércových vředů. Medical Tribune. 2012, roč. 8, č. 16, s. "C2"-"C3", 2 s. ISSN 1214-8911.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Diferenciální diagnostika bércových vředů
Název anglicky Diferential diagnostic of leg ulcers
Autoři POSPÍŠILOVÁ, Alena.
Vydání Medical Tribune, 2012, 1214-8911.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 30216 Dermatology and venereal diseases
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Lékařská fakulta
Klíčová slova anglicky leg ulcers; etiology
Změnil Změnil: Mgr. Michal Petr, učo 65024. Změněno: 27. 11. 2012 10:13.
Anotace
Autorka se ve svém článku zabývá diferenciální diagnostikou bércových vředů, neboť určení příčiny bércového vředu je základním předpokladem správné léčebné koncepce. Bércové vředy mohou být zapříčiněny zevními faktory - poranění, chemickými látkami nebo infekcemi. Daleko častěji jsou bércové vředy způsobené vnitřními příčinami, mezi které patří žilní poruchy, postižení tepen, poruchy mízního systému, onemocnění výměny látkové, hematologická onemocnění a poruchy koagulace, vaskulitidy, onemocnění nervového systému, kožní nádory a další méně časté příčiny. V procentuálním zastoupení tvoří největší část bércové vředy žilního původu.
Anotace anglicky
The author is in this article interesting about differential diagnostic of leg ulcers, because the determination etiology of leg ulcer is basic precondition correct of treatment conception. The leg ulcers may be cause of external factores -injury, chemical agents or by infectiones. More frequently are leg ulcers cause internal factores - venous (the biggesst part of the spectrum), arterial and lymphatic disorders, diseases of metabolic system, hematologic diseases and disorders of coagulation, vasculitis, diseases of neurologic system, skin tumores and other cause.
Zobrazeno: 4. 7. 2022 07:54