POSPÍŠILOVÁ, Alena. Diferenciální diagnostika bércových vředů (Diferential diagnostic of leg ulcers). Medical Tribune. 2012, vol. 8, No 16, p. "C2"-"C3", 2 pp. ISSN 1214-8911.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Diferenciální diagnostika bércových vředů
Name (in English) Diferential diagnostic of leg ulcers
Authors POSPÍŠILOVÁ, Alena.
Edition Medical Tribune, 2012, 1214-8911.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 30216 Dermatology and venereal diseases
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Medicine
Keywords in English leg ulcers; etiology
Changed by Changed by: Mgr. Michal Petr, učo 65024. Changed: 27. 11. 2012 10:13.
Abstract
Autorka se ve svém článku zabývá diferenciální diagnostikou bércových vředů, neboť určení příčiny bércového vředu je základním předpokladem správné léčebné koncepce. Bércové vředy mohou být zapříčiněny zevními faktory - poranění, chemickými látkami nebo infekcemi. Daleko častěji jsou bércové vředy způsobené vnitřními příčinami, mezi které patří žilní poruchy, postižení tepen, poruchy mízního systému, onemocnění výměny látkové, hematologická onemocnění a poruchy koagulace, vaskulitidy, onemocnění nervového systému, kožní nádory a další méně časté příčiny. V procentuálním zastoupení tvoří největší část bércové vředy žilního původu.
Abstract (in English)
The author is in this article interesting about differential diagnostic of leg ulcers, because the determination etiology of leg ulcer is basic precondition correct of treatment conception. The leg ulcers may be cause of external factores -injury, chemical agents or by infectiones. More frequently are leg ulcers cause internal factores - venous (the biggesst part of the spectrum), arterial and lymphatic disorders, diseases of metabolic system, hematologic diseases and disorders of coagulation, vasculitis, diseases of neurologic system, skin tumores and other cause.
PrintDisplayed: 29. 11. 2022 01:58