Informační systém MU
POSPÍŠILOVÁ, Alena. Nové trendy v místní terapii chronických ran. In X. celostátní kongres s mezinárodní účastí "Mezioborová spolupráce při léčbě ran a kožních defektů". 2012. ISSN 1802-6400.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Nové trendy v místní terapii chronických ran
Autoři POSPÍŠILOVÁ, Alena.
Vydání X. celostátní kongres s mezinárodní účastí "Mezioborová spolupráce při léčbě ran a kožních defektů". 2012.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Konferenční abstrakt
Obor 30216 Dermatology and venereal diseases
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Lékařská fakulta
ISSN 1802-6400
Klíčová slova česky Bércový vřed; místní terapie; bioaktivní krycí prostředky
Klíčová slova anglicky leg ulcer; local therapy; bioactive wound dressings
Změnil Změnil: Mgr. Michal Petr, učo 65024. Změněno: 27. 11. 2012 10:19.
Anotace
Nové trendy v místní terapii chronických ran souvisí s rozvojem vědeckého výzkumu v oblasti hojení ran na úrovni molekulárních, biochemických a buněčných mechanismů. V současné době se rozlišují krycí prostředky pasivní, interaktivní a bioaktivní. Pasivní prostředky absorbují nadměrný exudát, interaktivní prostředky vytváří a udržují vlhké prostředí v ráně. Bioaktivní prostředky jsou založeny na interakci s biochemickým a buněčným prostředím rány, ovlivňují hladinu proteáz, růstových faktorů a bakteriální složku.
Anotace anglicky
The new trends in the local treatment of chronic wounds, is conected with development of scientific researche in the area wound healing on the level molecular, biochemical and cellular mechanisms. In the present times are wound dressing devided on passive, interactive and active. Passive dressings absorb excessive exudat, interactive produce and keep moist enviroment of wound. Bioactive owound dressings are founded on interaction with biochemical and cellular enviroment of wound, influence level of proteases, growth factors and bacterial component.
Zobrazeno: 2. 4. 2023 14:39