POSPÍŠILOVÁ, Alena. Nové trendy v místní terapii chronických ran. In X. celostátní kongres s mezinárodní účastí "Mezioborová spolupráce při léčbě ran a kožních defektů". 2012. ISSN 1802-6400.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Nové trendy v místní terapii chronických ran
Authors POSPÍŠILOVÁ, Alena.
Edition X. celostátní kongres s mezinárodní účastí "Mezioborová spolupráce při léčbě ran a kožních defektů". 2012.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Conference abstract
Field of Study 30216 Dermatology and venereal diseases
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Medicine
ISSN 1802-6400
Keywords (in Czech) Bércový vřed; místní terapie; bioaktivní krycí prostředky
Keywords in English leg ulcer; local therapy; bioactive wound dressings
Changed by Changed by: Mgr. Michal Petr, učo 65024. Changed: 27/11/2012 10:19.
Abstract
Nové trendy v místní terapii chronických ran souvisí s rozvojem vědeckého výzkumu v oblasti hojení ran na úrovni molekulárních, biochemických a buněčných mechanismů. V současné době se rozlišují krycí prostředky pasivní, interaktivní a bioaktivní. Pasivní prostředky absorbují nadměrný exudát, interaktivní prostředky vytváří a udržují vlhké prostředí v ráně. Bioaktivní prostředky jsou založeny na interakci s biochemickým a buněčným prostředím rány, ovlivňují hladinu proteáz, růstových faktorů a bakteriální složku.
Abstract (in English)
The new trends in the local treatment of chronic wounds, is conected with development of scientific researche in the area wound healing on the level molecular, biochemical and cellular mechanisms. In the present times are wound dressing devided on passive, interactive and active. Passive dressings absorb excessive exudat, interactive produce and keep moist enviroment of wound. Bioactive owound dressings are founded on interaction with biochemical and cellular enviroment of wound, influence level of proteases, growth factors and bacterial component.
PrintDisplayed: 20/3/2023 16:19