VENCLÍČEK, Ondřej, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Jana SKŘIČKOVÁ, Jitka HAUSNEROVÁ, Mojmír MOULIS, Blanka ROBEŠOVÁ, Monika BAJEROVÁ a Dana DVOŘÁKOVÁ. Léčba nemalobuněčného plicního karcinomu gefitinibem. Onkologie. 2012, roč. 6, č. 5, s. 284-286. ISSN 1802-4475.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Léčba nemalobuněčného plicního karcinomu gefitinibem
Název anglicky Gefitinib in treatment of non-small-cell-lung cancer
Autoři VENCLÍČEK, Ondřej (203 Česká republika, garant, domácí), Marcela TOMÍŠKOVÁ (203 Česká republika, domácí), Jana SKŘIČKOVÁ (203 Česká republika, domácí), Jitka HAUSNEROVÁ (203 Česká republika, domácí), Mojmír MOULIS (203 Česká republika, domácí), Blanka ROBEŠOVÁ (203 Česká republika), Monika BAJEROVÁ (203 Česká republika) a Dana DVOŘÁKOVÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání Onkologie, 2012, 1802-4475.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 30203 Respiratory systems
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14110/12:00062048
Organizační jednotka Lékařská fakulta
Klíčová slova anglicky gefitinib; biological treatment; non-small-cell-lung-cancer; epidermal factor growth receptor
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: Mgr. Michal Petr, učo 65024. Změněno: 27. 11. 2012 10:38.
Anotace
Plicní karcinomy jsou z onkologických onemocnění nejčastější příčinou smrti, nemalobuněčný plicní karcinom je nejčastějším histolo-gickým typem plicního tumoru. Gefitinib je prostředkem biologické léčby pokročilého a metastatického nemalobuněčného plicního karcinomu u pacientů s aktivační mutací receptoru pro epidermální růstový faktor v první linii léčby, tzn. u chemonaivních pacientů. Kazuistika se zabývá dvěma případy pacientů léčených gefitinibem s podobnými vstupními parametry a odlišným efektem léčby.
Anotace anglicky
Lung carcinoma is the most common cause of death among cancer patients. Non-small-cell-lung cancer is the most frequent histologi-cal type of lung carcinoma. Gefitinib is intended for biological treatment of locally advanced or metastatic non-small-cell-lung cancer in patients with activation mutation of epidermal factor growth receptor, in first line of treatment, without previous chemothrapy. Case study discusses two patients treated with gef itinib, with similar initial parameters, but diferent outcomes of the treatment.
VytisknoutZobrazeno: 27. 6. 2022 09:00