Informační systém MU
VENCLÍČEK, Ondřej, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Jana SKŘIČKOVÁ, Jitka HAUSNEROVÁ, Mojmír MOULIS, Blanka ROBEŠOVÁ, Monika BAJEROVÁ and Dana DVOŘÁKOVÁ. Léčba nemalobuněčného plicního karcinomu gefitinibem (Gefitinib in treatment of non-small-cell-lung cancer). Onkologie. 2012, vol. 6, No 5, p. 284-286. ISSN 1802-4475.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Léčba nemalobuněčného plicního karcinomu gefitinibem
Name (in English) Gefitinib in treatment of non-small-cell-lung cancer
Authors VENCLÍČEK, Ondřej (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Marcela TOMÍŠKOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Jana SKŘIČKOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Jitka HAUSNEROVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Mojmír MOULIS (203 Czech Republic, belonging to the institution), Blanka ROBEŠOVÁ (203 Czech Republic), Monika BAJEROVÁ (203 Czech Republic) and Dana DVOŘÁKOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Onkologie, 2012, 1802-4475.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 30203 Respiratory systems
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14110/12:00062048
Organization unit Faculty of Medicine
Keywords in English gefitinib; biological treatment; non-small-cell-lung-cancer; epidermal factor growth receptor
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Michal Petr, učo 65024. Changed: 27. 11. 2012 10:38.
Abstract
Plicní karcinomy jsou z onkologických onemocnění nejčastější příčinou smrti, nemalobuněčný plicní karcinom je nejčastějším histolo-gickým typem plicního tumoru. Gefitinib je prostředkem biologické léčby pokročilého a metastatického nemalobuněčného plicního karcinomu u pacientů s aktivační mutací receptoru pro epidermální růstový faktor v první linii léčby, tzn. u chemonaivních pacientů. Kazuistika se zabývá dvěma případy pacientů léčených gefitinibem s podobnými vstupními parametry a odlišným efektem léčby.
Abstract (in English)
Lung carcinoma is the most common cause of death among cancer patients. Non-small-cell-lung cancer is the most frequent histologi-cal type of lung carcinoma. Gefitinib is intended for biological treatment of locally advanced or metastatic non-small-cell-lung cancer in patients with activation mutation of epidermal factor growth receptor, in first line of treatment, without previous chemothrapy. Case study discusses two patients treated with gef itinib, with similar initial parameters, but diferent outcomes of the treatment.
Displayed: 27. 6. 2022 07:54