ŠTĚPÁNEK, Kamil. Media Reflexion of Contemporary Polish History in Czech History Textbooks. Czech-polish historical and pedagogical journal. Brno: Masaryk Univesity, Faculty of Education, 2013, 5/2013, No 1, p. 70-75. ISSN 1803-6546.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Media Reflexion of Contemporary Polish History in Czech History Textbooks
Name in Czech Mediální reflexe soudobých polských dějin v českých dějepisných učebnicích
Authors ŠTĚPÁNEK, Kamil (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Czech-polish historical and pedagogical journal, Brno, Masaryk Univesity, Faculty of Education, 2013, 1803-6546.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 60101 History
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14410/13:00067539
Organization unit Faculty of Education
Keywords in English Contemporary polish history; Czech textbooks; Iconic text; Teaching history;
Tags Reviewed
Changed by Changed by: PhDr. Kamil Štěpánek, CSc., učo 516. Changed: 18. 2. 2015 17:57.
Abstract
The present research text deals with content analysis of Czech teaching texts with regard to presence of iconic text. The subject of the analysis is the image of Poland after World War II in Czech textbooks of history for the second stage of elementary education in the latter half of the past and the beginning of this century. Following summarisation, analysis and interpretation of the found visual material the author of this contribution concludes that the textbook authors still apply the stereotype of selective choice scheme and little activating teaching potential of the selected images.
Abstract (in Czech)
Text příspěvku se zabývá obsahovou analýzou českých učebních textů z hlediska zastoupení ikonickým textem. Obraz Polska od konce 2. sv. války je zkoumán v českých dějepisných učebnicích pro 2. stupeň základní školy z druhé poloviny 20. a počátku našeho století. Po sumarizaci, analýze a interpretaci nalezeného obrazového materiálu byla konstatováno stereotypní uplatňování charakteristického selektivního schématu i malý aktivizující výukový potenciál.
PrintDisplayed: 26. 6. 2022 10:08