ČÍŽ, Radim, Kamil ŘÍHA, Radek BENEŠ a Eva ZÁVODNÁ. Bodově distanční způsob analýzy obrazových sekvencí prostorově se měnícího objektu. 2012. Patent. Číslo: 303512. Vydavatel: Úřad průmyslového vlastnictví ČR. Místo vydání: Praha. Název vlastníka: Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ. Datum registrace: 9. 12. 2010. Datum přijetí: 19. 9. 2012.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Bodově distanční způsob analýzy obrazových sekvencí prostorově se měnícího objektu
Autoři ČÍŽ, Radim, Kamil ŘÍHA, Radek BENEŠ a Eva ZÁVODNÁ.
Vydání Číslo: 303512, Vydavatel: Úřad průmyslového vlastnictví ČR, Místo vydání: Praha, Název vlastníka: Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ, 2012.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Patent
Obor 20201 Electrical and electronic engineering
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Lékařská fakulta
Změnil Změnil: Mgr. Michal Petr, učo 65024. Změněno: 28. 11. 2012 08:27.
Anotace
Bodově distanční způsob analýzy obrazových sekvencí prostorově se měnícího objektu, zahrnuje podle řešení následující kroky:
a) nejprve se obrazová sekvence o N snímcích objektu načte do výpočetní jednotky propojené se zobrazovací jednotkou a vstupním zařízením,
b) načež se v referenčním snímku obrazové sekvence přes vstupní zařízení zadají alespoň dvě podoblasti vhodné ke sledování prostorových změn objektu,
c) v každé ze zadaných podoblastí výpočetní jednotka nalezne alespoň jeden význačný bod mající vysoký jasový gradient vzhledem ke svému okolí,
d) výpočetní jednotka vypočte těžiště význačných bodů v každé podoblasti a následně zjistí vzájemnou euklidovskou vzdálenost vypočtených těžišť,
e) v každém dalším snímku obrazové sekvence se nalezne nová pozice původně vybraných význačných bodů a provede se krok d),
f) vzdálenosti zjištěné pro jednotlivé snímky se zobrazí na zobrazovací jednotce.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
303512.pdf   Verze souboru Petr, M. 28. 11. 2012

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1075174/303512.pdf
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/publication/1075174/303512.pdf
Adresa do Správce
https://is.muni.cz/auth/publication/1075174/303512.pdf?info
Ze světa do Správce
https://is.muni.cz/publication/1075174/303512.pdf?info
Vloženo
St 28. 11. 2012 08:26, Mgr. Michal Petr

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba MUDr. Bc. Eva Závodná, Ph.D., učo 19752
  • osoba Mgr. Michal Petr, učo 65024
Atributy
 

303512.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1075174/303512.pdf
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1075174/303512.pdf
Typ souboru
PDF (application/pdf)
Velikost
224,5 KB
Hash md5
af1ca1b0293d7923087677ba1870c6d1
Vloženo
St 28. 11. 2012 08:26

303512.txt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1075174/303512.txt
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1075174/303512.txt
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
236 B
Vloženo
St 28. 11. 2012 08:27
Vytisknout
Nahlásit neoprávněně vložený soubor Zobrazeno: 27. 9. 2022 13:35