ČÍŽ, Radim, Kamil ŘÍHA, Radek BENEŠ and Eva ZÁVODNÁ. Bodově distanční způsob analýzy obrazových sekvencí prostorově se měnícího objektu. 2012.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Bodově distanční způsob analýzy obrazových sekvencí prostorově se měnícího objektu
Authors ČÍŽ, Radim, Kamil ŘÍHA, Radek BENEŠ and Eva ZÁVODNÁ.
Edition Number: 303512, Publisher: Úřad průmyslového vlastnictví ČR, Place of publication: Praha, Owner's name: Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ, 2012.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Patent
Field of Study 20201 Electrical and electronic engineering
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Medicine
Changed by Changed by: Mgr. Michal Petr, učo 65024. Changed: 28. 11. 2012 08:27.
Abstract
Bodově distanční způsob analýzy obrazových sekvencí prostorově se měnícího objektu, zahrnuje podle řešení následující kroky:
a) nejprve se obrazová sekvence o N snímcích objektu načte do výpočetní jednotky propojené se zobrazovací jednotkou a vstupním zařízením,
b) načež se v referenčním snímku obrazové sekvence přes vstupní zařízení zadají alespoň dvě podoblasti vhodné ke sledování prostorových změn objektu,
c) v každé ze zadaných podoblastí výpočetní jednotka nalezne alespoň jeden význačný bod mající vysoký jasový gradient vzhledem ke svému okolí,
d) výpočetní jednotka vypočte těžiště význačných bodů v každé podoblasti a následně zjistí vzájemnou euklidovskou vzdálenost vypočtených těžišť,
e) v každém dalším snímku obrazové sekvence se nalezne nová pozice původně vybraných význačných bodů a provede se krok d),
f) vzdálenosti zjištěné pro jednotlivé snímky se zobrazí na zobrazovací jednotce.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
303512.pdf   File version Petr, M. 28. 11. 2012

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1075174/303512.pdf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1075174/303512.pdf
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/1075174/303512.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1075174/303512.pdf?info
Uploaded/Created
Wed 28. 11. 2012 08:26, Mgr. Michal Petr

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person MUDr. Bc. Eva Závodná, Ph.D., učo 19752
  • a concrete person Mgr. Michal Petr, učo 65024
Attributes
 

303512.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1075174/303512.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1075174/303512.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
224,5 KB
Hash md5
af1ca1b0293d7923087677ba1870c6d1
Uploaded/Created
Wed 28. 11. 2012 08:26

303512.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1075174/303512.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1075174/303512.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
236 B
Uploaded/Created
Wed 28. 11. 2012 08:27
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 28. 5. 2022 16:09