Informační systém MU
BITTOVÁ, Miroslava, Jan HAVLIŠ, Hana FUKSOVÁ, Blanka VRBKOVÁ a Libuše TRNKOVÁ. Toward reading the sequence of short oligonucleotides from their retention factors obtained by means of hydrophilic interaction chromatography and ion-interaction reversed-phase liquid chromatography. Journal of Separation Science. WILEY-VCH Verlag GmbH & Co., 2012, roč. 35, č. 22, s. 3227–3234. ISSN 1615-9306. doi:10.1002/jssc.201200482.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Toward reading the sequence of short oligonucleotides from their retention factors obtained by means of hydrophilic interaction chromatography and ion-interaction reversed-phase liquid chromatography
Autoři BITTOVÁ, Miroslava (203 Česká republika, domácí), Jan HAVLIŠ (203 Česká republika, garant, domácí), Hana FUKSOVÁ (203 Česká republika, domácí), Blanka VRBKOVÁ (203 Česká republika, domácí) a Libuše TRNKOVÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání Journal of Separation Science, WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. 2012, 1615-9306.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 10406 Analytical chemistry
Stát vydavatele Německo
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Impakt faktor Impact factor: 2.591
Kód RIV RIV/00216224:14310/12:00062072
Organizační jednotka Přírodovědecká fakulta
Doi http://dx.doi.org/10.1002/jssc.201200482
UT WoS 000311415200023
Klíčová slova česky Hydrofilní interakční chromatografie; iontově-interakční kapalinová chromatografie na reverzní fázi; sekvence oligonukleotidů; penta-nukleotidy; retenční chování
Klíčová slova anglicky Hydrophilic interaction chromatography; Ion-interaction reversed-phase liquid chromatography; Oligonucleotide sequencing; Penta-nucleotide; Retention behavior
Štítky AKR, podil
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Olga Křížová, učo 56639. Změněno: 16. 5. 2014 16:38.
Anotace
Retention characteristics of selected synthetic 5-terminal phosphate absent penta-nucleotides containing adenine, guanine, and thymine were studied in relation to their sequence by hydrophilic interaction chromatography and ion-interaction reversed-phase liquid chromatography. We have found a simple linear additive model to describe the retention order in both separation modes in regard to their sequence. Our results show that the penta-nucleotide sequence, and thus its spatial arrangement induced by the surrounding environment, is highly related to the retention properties, so it may be hypothetically used to read the sequence from the retention properties acquired under particular separation conditions.
Anotace česky
Pomocí hydrofilní interakční chromatografie a iontově-interakční chromatografie na reverzní fázi byly sledovány retenční charakteristiky vybraných syntetických 5-penta nukleotidů, s chybějícím koncovým fosfátem na tomto konci, obsahující adenin, guanin a thymin, vzhledem k jejich sekvenci. Našli jsme jednoduchý lineární aditivní model, který popisuje retenční pořadí v obou separačních módech z hlediska jejich sekvence. Naše výsledky ukazují, že penta-nukleotidová sekvence, a tím i jeho prostorové uspořádání vyvolané okolním prostředím, velmi souvisí s retenčními vlastnostmi, a proto mohou být hypoteticky použity k čtení sekvence z retenčních vlastností získaných podle konkrétních separačních podmínek.
Návaznosti
ED1.1.00/02.0068, projekt VaVNázev: CEITEC - central european institute of technology
MUNI/A/0992/2009, interní kód MUNázev: Vývoj metodologie a instrumentace analytické chemie pro studium složení a vlastností přírodních a syntetických materiálů (Akronym: MIA)
Investor: Masarykova univerzita, Vývoj metodologie a instrumentace analytické chemie pro studium složení a vlastností přírodních a syntetických materiálů, DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
Zobrazeno: 5. 10. 2022 08:24