PŘIKRYLOVÁ, Jana a Eva MINAŘÍKOVÁ. Foreign language learning strategies – their usage and support in upper secondary level of education in the Czech Republic. In The European Conference on Educational Research 2012. 2012.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Foreign language learning strategies – their usage and support in upper secondary level of education in the Czech Republic
Název česky Strategie učení se cizímu jazyku - jejich používání a podpora ve vyšším sekundárním vzdělávání v České republice
Autoři PŘIKRYLOVÁ, Jana a Eva MINAŘÍKOVÁ.
Vydání The European Conference on Educational Research 2012, 2012.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Konferenční abstrakt
Obor 50300 5.3 Education
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Klíčová slova česky strategie učení se cizímu jazyku, vyšší sekundární vzdělávání, řečové dovednosti
Klíčová slova anglicky learning strategies, upper secondary comprehensive educational, foreign language skills
Změnil Změnila: Mgr. Eva Minaříková, Ph.D., učo 102818. Změněno: 2. 2. 2015 09:19.
Návaznosti
GAP407/12/0432, projekt VaVNázev: Strategie učení se cizímu jazyku a výsledky vzdělávání: Analýza shluků a sekvencí strategií
Investor: Grantová agentura ČR, Strategie učení se cizímu jazyku a výsledky vzdělávání: Analýza shluků a sekvencí strategií
VytisknoutZobrazeno: 26. 6. 2022 00:44