DOHNAL, Josef. Proměny modelu světa v ruské próze na přelomu XIX. a XX. století (The changes in the model of the world at the end of the 19th and at the beginning of the 20th century). Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 176 pp. Spisy Masarykovy univerzity v Brně, FF ; č. 408. ISBN 978-80-210-5943-6.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Proměny modelu světa v ruské próze na přelomu XIX. a XX. století
Name in Czech Proměny modelu světa v ruské próze na přelomu XIX. a XX. století
Name (in English) The changes in the model of the world at the end of the 19th and at the beginning of the 20th century
Authors DOHNAL, Josef (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Vyd. 1. Brno, 176 pp. Spisy Masarykovy univerzity v Brně, FF ; č. 408, 2012.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study Art, architecture, cultural heritage
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14210/12:00062107
Organization unit Faculty of Arts
ISBN 978-80-210-5943-6
Keywords (in Czech) ruská próza; model světa; expresionismus; komunikace v literatuiře; hodnoty v literatuře; vnitřní literatura; dítě v literatuře; antiutopie; malý člověk v literatuře
Keywords in English Russian prose; model of the world; expressionism; communication in literature; values in literature; inner reality; child in literature; antiutopia; the common man in literature
Tags Munipress, RIV - zkontrolováno, rivok
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Martin Svora, učo 9684. Changed: 2. 4. 2013 16:12.
Abstract
Publikace podává obraz ruské prózy v kontextu celoevropské změny paradigmatu modelů světa. Kromě teoretického výkladu v první části práce obsahuje i analýzu konkrétních literárních děl podanou v kontextu evropské literatury a umění a jejích základních tendencí na přelomu 19. a 20. století.
Abstract (in English)
The monograph gives an overview of Russian prose in context of the change of paradigms of the models of world. The first part of the monograph includes the basic theoretical conclusions. In the second part of the monograph are analysed the prose works of Russian writers of the end of 19th and of the beginning of the 20th century in context of the development of the modern tendencies of European literature and art.
PrintDisplayed: 16. 8. 2022 21:06