Informační systém MU
FORMÁNEK, David, Martin LÍŠKA, Michal RŮŽIČKA a Petr SOJKA. Normalization of Digital Mathematics Library Content. In Petr Sojka, Michael Kohlhase. DML 2012: Towards a Digital Mathematics Library. Brno: Masaryk University, 2012. s. 91-103, 13 s. ISSN 1613-0073.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Normalization of Digital Mathematics Library Content
Název česky Normalizace obsahu digitální matematické knihovny
Autoři FORMÁNEK, David (203 Česká republika, domácí), Martin LÍŠKA (703 Slovensko, domácí), Michal RŮŽIČKA (203 Česká republika, domácí) a Petr SOJKA (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Brno, DML 2012: Towards a Digital Mathematics Library, od s. 91-103, 13 s. 2012.
Nakladatel Masaryk University
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 10201 Computer sciences, information science, bioinformatics
Stát vydavatele Německo
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14330/12:00107048
Organizační jednotka Fakulta informatiky
ISSN 1613-0073
Klíčová slova česky normalizace MathML; kanonizace; digitálním matematické knihovny; DML; presentation MathML
Klíčová slova anglicky MathML normalization; canonicalization; digital mathematics libraries; DML; presentation MathML
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: RNDr. Pavel Šmerk, Ph.D., učo 3880. Změněno: 18. 5. 2018 05:46.
Anotace
Paper discusses the needs for data normalization in a Digital Mathematics Library (DML). Specifically, emphasis is given to canonicalizing formulae encoded in Presentation MathML notation which starts to be available in several DMLs and is used by DML applications. This is a prerequisite for advanced processing – namely math enabled fulltext searching or semantic filtering and automated classification. Different sources of MathML and their specifics are described. Several use cases of possible formulae canonicalization transformations are listed and discussed in detail. Findings are finally concluded and a design of a to-be-developed canonicalization tool is outlined.
Anotace česky
V tomto článku je rozebrána potřeba normalizace dat v digitální matematické knihovně (DML). Zejména je kladen důraz na kanonizaci formulí zapsaných v Presentation MathML, které jsou dostupné v různých digitálních matematických knihovnách a toto značkování je užíváno různými nástroji v této oblasti užívanými. Normalizace je předpokladem pro pokročilé zpracování, jmenovitě plnotextové vyhledávání s podporou hledání matematiky nebo sémantickou filtraci a automatické třídění dokumentů. V článků jsou popsány různé zdroje, z nich může MathML zápis pocházet, a jsou popsána jejich specifika. Popsáno je také několik příkladů možných kanonizačních transformací, kterou jsou shrnuty v návrhu normalizačního nástroje, který bude vyvinut.
Návaznosti
LA09016, projekt VaVNázev: Účast ČR v European Research Consortium for Informatics and Mathematics (ERCIM) (Akronym: ERCIM)
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, INGO (jen po projekty s počátkem řešení v roce 2010)
250503, interní kód MUNázev: The European Digital Mathematics Library (Akronym: EuDML)
Investor: Evropská unie, Rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace (CIP)
Zobrazeno: 26. 5. 2020 09:46