Information System of Masaryk University 

Normalization of Digital Mathematics Library Content

česky | in English

FORMÁNEK, David, Martin LÍŠKA, Michal RŮŽIČKA and Petr SOJKA. Normalization of Digital Mathematics Library Content. In Petr Sojka, Michael Kohlhase. DML 2012: Towards a Digital Mathematics Library. Brno: Masaryk University, 2014.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Normalization of Digital Mathematics Library Content
Name in Czech Normalizace obsahu digitální matematické knihovny
Authors FORMÁNEK, David, Martin LÍŠKA, Michal RŮŽIČKA and Petr SOJKA.
Edition Brno, DML 2012: Towards a Digital Mathematics Library, 2014.
Publisher Masaryk University
Other information
Original language English
Type of outcome Stať ve sborníku
Field of Study Informatics
Country of publisher Germany
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
Organization unit Faculty of Informatics
Keywords (in Czech) normalizace MathML; kanonizace; digitálním matematické knihovny; DML; presentation MathML
Keywords in English MathML normalization; canonicalization; digital mathematics libraries; DML; presentation MathML
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: RNDr. Michal Růžička, Ph.D., učo 143424. Changed: 20. 11. 2014 12:49.
Abstract
Paper discusses the needs for data normalization in a Digital Mathematics Library (DML). Specifically, emphasis is given to canonicalizing formulae encoded in Presentation MathML notation which starts to be available in several DMLs and is used by DML applications. This is a prerequisite for advanced processing – namely math enabled fulltext searching or semantic filtering and automated classification. Different sources of MathML and their specifics are described. Several use cases of possible formulae canonicalization transformations are listed and discussed in detail. Findings are finally concluded and a design of a to-be-developed canonicalization tool is outlined.
Abstract (in Czech)
V tomto článku je rozebrána potřeba normalizace dat v digitální matematické knihovně (DML). Zejména je kladen důraz na kanonizaci formulí zapsaných v Presentation MathML, které jsou dostupné v různých digitálních matematických knihovnách a toto značkování je užíváno různými nástroji v této oblasti užívanými. Normalizace je předpokladem pro pokročilé zpracování, jmenovitě plnotextové vyhledávání s podporou hledání matematiky nebo sémantickou filtraci a automatické třídění dokumentů. V článků jsou popsány různé zdroje, z nich může MathML zápis pocházet, a jsou popsána jejich specifika. Popsáno je také několik příkladů možných kanonizačních transformací, kterou jsou shrnuty v návrhu normalizačního nástroje, který bude vyvinut.
Links
LA09016, research and development projectName: Účast ČR v European Research Consortium for Informatics and Mathematics (ERCIM) (Acronym: ERCIM)
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, INGO
LG13010, research and development projectName: Zastoupení ČR v European Research Consortium for Informatics and Mathematics (Acronym: ERCIM-CZ)
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, INGO II
250503, internal MU codeName: The European Digital Mathematics Library (Acronym: EuDML)
Investor: European Union, Competitiveness and inovation framework programme
PrintDisplayed: 17. 3. 2018 23:03

Other references 


Go to top | Current date and time: 17. 3. 2018 23:03, Week 11 (odd)

Contact: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, Office for Studies, access rights administrators, is-technicians, e-technicians, IT support | Use of cookies | learn more about Information System