PŘIKRYL, Radovan. Paliperidon palmitát: praktické aspekty a doporučení (Paliperidone palmitate: practical aspects and recommendation). Remedia. Praha: Remedia,s.r.o., 2012, vol. 22, No 4, p. 294-297. ISSN 0862-8947.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Paliperidon palmitát: praktické aspekty a doporučení
Name in Czech Paliperidon palmitát: praktické aspekty a doporučení
Name (in English) Paliperidone palmitate: practical aspects and recommendation
Authors PŘIKRYL, Radovan (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Remedia, Praha, Remedia,s.r.o. 2012, 0862-8947.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 30000 3. Medical and Health Sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14110/12:00062124
Organization unit Faculty of Medicine
Keywords (in Czech) paliperidon palmitát; klinické doporučení; mechanismus účinku; metabolismus
Keywords in English paliperidone palmitate; clinical recommendation; mechanism of action; metabolism
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Ing. Mgr. Věra Pospíšilíková, učo 9005. Changed: 23. 4. 2013 12:54.
Abstract
Paliperidon palmitát je depotní forma paliperidonu, z níž se vlastní účinná látka hydrolýzou pomalu uvolňuje do krevního řečiště. Jedná se o vodnou suspenzi p aliperidonu palmitátu vyrobenou pomocí inovativní technologie nanokrystalů. Paliperidon je 9 hydroxyrisperidon, což je hlavní aktivní metabolit risperidonu. Podobně jako jeho mateřská molekula risperidon je silným antagonistou dopaminových receptorů D2 a serotoninových receptorů 5 HT2A. Paliperidon je rovněž antagonistou adrenergních receptorů alfa 1 a alfa 2 a histaminových receptolů H1.Paliperidon palmitát je díky svým vlastnostem předurčen pro roli ideálního dlouhodobě působícího injekčního antipsychotika 2. generace. Perorální suplementace není nutná, paliperidon parmitát je aplikován pomocí malých jehel, v malém objemu a v měsíčních intervalech. Širšímu využití paliperidonu palmitátu v klinické praxi brání zejména systém úhrady v České republice.
Abstract (in English)
Paliperidone palmitate is a depot formulation of paliperidone which is slowly released into the blood circulation. Paliperidone palmitate is an aqueous suspension produced using innovative NanoCrystal technology. Paliperidone is 9 OH risperidone that is a main active metabolite of risperidone. Paliperidone similarly like its mother molecule risperidone are associated with dopamine D2 and serotonin 5HT2A receptor antagonism. Paliperidone is active as an antagonist at alpha 1 alpha 2 adrenergic receptors and at histaminergic H, receptors. Paliperidone palmitate has characteristics that most clinicians and patients would find ideal in a depot medication: it does not require oral supplementation, uses a small gauge needle, involves a small injection volume and is administered monthly. The high acquisition cost of paliperidone palmitate will likely be an obstacle towards its widespread use. The reimbursement system in the Czech Republic will likely be an obstacle towards the widespread use of paliperidone palmitate.
Links
MSM0021622404, plan (intention)Name: Vnitřní organizace a neurobiologické mechanismy funkčních systémů CNS
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, The internal organisation and neurobiological mechanisms of functional CNS systems under normal and pathological conditions.
PrintDisplayed: 26. 6. 2022 10:12