DIVÍŠEK, Jan. Diverzita krajiny České republiky – možnosti jejího stanovení (Landscape diversity of the Czech Republic – possibilities of its determination). In Vladimír Herber. Fyzickogeografický sborník 10. Fyzická geografie a krajinná ekologie: teorie a aplikace. Brno: Masarykova univerzita, Přírodovědecká falkulta a Česká geografická společnost, 2012. p. 94-98. ISBN 978-80-210-6045-6.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Diverzita krajiny České republiky – možnosti jejího stanovení
Name in Czech Diverzita krajiny České republiky – možnosti jejího stanovení
Name (in English) Landscape diversity of the Czech Republic – possibilities of its determination
Authors DIVÍŠEK, Jan (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Brno, Fyzickogeografický sborník 10. Fyzická geografie a krajinná ekologie: teorie a aplikace, p. 94-98, 5 pp. 2012.
Publisher Masarykova univerzita, Přírodovědecká falkulta a Česká geografická společnost
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study Earth magnetism, geodesy, geography
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14310/12:00062139
Organization unit Faculty of Science
ISBN 978-80-210-6045-6
Keywords (in Czech) Diverzita krajiny; Shannon-Wienerův index; Rao kvadratická entropie; Česká republika; CORINE; přírodní biotopy Natura 2000
Keywords in English Landscape diversity; Shannon-Wiener index; Rao's quadratic entropy; Czech Republic; CORINE Land cover; natural habitats
Tags AKR, rivok
Tags Reviewed
Changed by Changed by: RNDr. Jan Divíšek, Ph.D., učo 106310. Changed: 4/4/2013 15:57.
Abstract
Příspěvek pojednává o možnostech a metodách stanovení diverzity krajiny České republiky. Tři různé metriky (počet elementů, Shannon-Wienerův index diverzity a Rao kvadratická entropie) byly použity pro výpočet diverzity typů CORINE Land Cover 2000 a typů přírodních biotopů (Chytrý et al., 2001) v 628 kvadrátech 11.1 x 12 km odvozených z UTM sítě, které pokrývají území České republiky. Výsledné mapy ukazují distribuci hodnot krajinné diverzity a rozdíly mezi podkladovými daty a použitými metrikami. Nezbytnost dalších analýz krajinné diverzity je zdůrazněna v závěru příspěvku.
Abstract (in English)
This paper shows several options of landscape diversity determination. Three different measures of diversity – number of elements, Shannon-Wiener index and Rao’s diversity coefficient also called quadratic entropy – were applied on data of CORINE Land Cover 2000 and natural habitats (Chytrý et al., 2001). Diversity was calculated for 628 UTM grid cells covering the Czech Republic, each of them spanning c. 11.1 x 12 km (133.2 km2) on the 50th parallel. Resulting maps show distribution of landscape diversity values in the Czech Republic and differences between two used datasets and three measures. Finally, necessity of further analysis of landscape diversity distribution is emphasized.
Links
CZ.1.07/2.2.00/15.0222, interní kód MUName: Inovace výuky geografických studijních oborů (Acronym: Geoinovace)
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, 2.2 Higher education
MUNI/A/0966/2009, interní kód MUName: Projevy globální environmentální změny v krajinné sféře Země (Acronym: PROGLEZ)
Investor: Masaryk University, Category A
PrintDisplayed: 1/7/2022 18:02