Informační systém MU
DIVÍŠEK, Jan. Diverzita krajiny České republiky – možnosti jejího stanovení. In Vladimír Herber. Fyzickogeografický sborník 10. Fyzická geografie a krajinná ekologie: teorie a aplikace. Brno: Masarykova univerzita, Přírodovědecká falkulta a Česká geografická společnost, 2012. s. 94-98. ISBN 978-80-210-6045-6.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Diverzita krajiny České republiky – možnosti jejího stanovení
Název česky Diverzita krajiny České republiky – možnosti jejího stanovení
Název anglicky Landscape diversity of the Czech Republic – possibilities of its determination
Autoři DIVÍŠEK, Jan (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Brno, Fyzickogeografický sborník 10. Fyzická geografie a krajinná ekologie: teorie a aplikace, od s. 94-98, 5 s. 2012.
Nakladatel Masarykova univerzita, Přírodovědecká falkulta a Česká geografická společnost
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor Zemský magnetismus, geodesie, geografie
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14310/12:00062139
Organizační jednotka Přírodovědecká fakulta
ISBN 978-80-210-6045-6
Klíčová slova česky Diverzita krajiny; Shannon-Wienerův index; Rao kvadratická entropie; Česká republika; CORINE; přírodní biotopy Natura 2000
Klíčová slova anglicky Landscape diversity; Shannon-Wiener index; Rao's quadratic entropy; Czech Republic; CORINE Land cover; natural habitats
Štítky AKR, rivok
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: RNDr. Jan Divíšek, Ph.D., učo 106310. Změněno: 4. 4. 2013 15:57.
Anotace
Příspěvek pojednává o možnostech a metodách stanovení diverzity krajiny České republiky. Tři různé metriky (počet elementů, Shannon-Wienerův index diverzity a Rao kvadratická entropie) byly použity pro výpočet diverzity typů CORINE Land Cover 2000 a typů přírodních biotopů (Chytrý et al., 2001) v 628 kvadrátech 11.1 x 12 km odvozených z UTM sítě, které pokrývají území České republiky. Výsledné mapy ukazují distribuci hodnot krajinné diverzity a rozdíly mezi podkladovými daty a použitými metrikami. Nezbytnost dalších analýz krajinné diverzity je zdůrazněna v závěru příspěvku.
Anotace anglicky
This paper shows several options of landscape diversity determination. Three different measures of diversity – number of elements, Shannon-Wiener index and Rao’s diversity coefficient also called quadratic entropy – were applied on data of CORINE Land Cover 2000 and natural habitats (Chytrý et al., 2001). Diversity was calculated for 628 UTM grid cells covering the Czech Republic, each of them spanning c. 11.1 x 12 km (133.2 km2) on the 50th parallel. Resulting maps show distribution of landscape diversity values in the Czech Republic and differences between two used datasets and three measures. Finally, necessity of further analysis of landscape diversity distribution is emphasized.
Návaznosti
CZ.1.07/2.2.00/15.0222, interní kód MUNázev: Inovace výuky geografických studijních oborů (Akronym: Geoinovace)
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Inovace výuky geografických studijních oborů, 2.2 Vysokoškolské vzdělávání
MUNI/A/0966/2009, interní kód MUNázev: Projevy globální environmentální změny v krajinné sféře Země (Akronym: PROGLEZ)
Investor: Masarykova univerzita, Projevy globální environmentální změny v krajinné sféře Země, DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
Zobrazeno: 7. 7. 2022 14:50